Ekstra oppmerksomhet til lærerne

Oslo Høyres forslag om at noe av lærernes lønn skal være prestasjonsbasert møter motbør, men noen av motforestillingene er basert på misforståelses det må ryddes opp i.

– Utgangspunktet for alt Oslo Høyre gjør i skolepolitikken er at elevene skal få høyere kvalitet på undervisningen og bedre læring, sier Øystein Sundelin som har ledet programarbeidet med forslaget om prestasjonsbasert lønn for lærere som ble omtalt i Aftenposten onsdag 11. mai.

– Når vi foreslår at noe av lærernes lønn skal være prestasjonsbasert så innebærer det i praksis at de lærerne som gjør mest for sine elever skal bli satt pris på, det synes jeg ikke bør være så kontroversielt, sier Sundelin.

Misforståelser rundt forslaget
Sundelin har registrert at flere synes å oppfatte forslaget som om at det dreier seg om å belønne lærere som har flinke elever og at lærere som har en mer krevende klasse dermed blir straffet.

Noen har til og med forsøkt å sammenligne dette med legeyrket og hevde at det blir det samme som å belønne leger som har friske pasienter.

Sundelin mener misforståelsen må ha sitt opphav i at kritikerne synes å tro at elevenes karakterer og prøveresultater er det eneste kriteriet lærerne skal vurderes etter. – Dette er selvfølgelig helt feil, Oslo Høyre har ikke foreslått et detaljert regelverk for hvordan lærerprestasjonene skal vurderes, det blir opp til ledelsen på hver enkelt skole å gjøre, sier Sundelin.

– Vi vil derimot være helt tydelig på at andre faktorer enn karakterer og prøver som for eksempel klassemiljø, bekjemping av mobbing, holdninger og evalueringer fra elever og ledelsen må være en del av grunnlaget som bestemmer om noen fortjener mer lønn, sier han videre.

Ikke uvanlig i arbeidslivet
– Jeg vil ikke spekulere i hvorfor lærerorganisasjonene er såpass negative som de er, men jeg ser rundt omkring i arbeidslivet ellers at det å fastsette en del av en lønnsøkning basert på prestasjon ikke er uvanlig, sier Sundelin.

– Jeg mener at Osloskolen skal tiltrekke seg de beste talentene og derfor må tilby gode betingelser for å holde på de beste lærerne. Det handler om å se på læreryrket som en karriere og gi alle noe å strekke seg etter, understreker Sundelin.

Han påpeker også at det i Osloskolen i dag allerede finnes en slik mulighet gjennom at det er åpnet for personlige lønnstillegg. – Jeg tror at hovedmotivasjonen for alle lærere er å se elevene utvikle seg og føle at jobben de gjør et meningsfylt. Samtidig tror jeg at lærere, i likhet med oss andre, synes det er hyggelig å bli satt pris på, og i arbeidslivet gjør man det gjennom høyere lønn.

Les også:

Siste nyheter