Ekstraordinært årsmøte i Frogner Høyre

26. februar kl. 1800 – Høyres Hus

Ekstraordinært årsmøte i Frogner Høyre

Programbehandling og nominasjon

Som tidligere varslet innkalles det til ekstraordinært årsmøte i Frogner Høyre torsdag 26.2.2015 kl 18 på Høyres Hus, Stortingsgaten 20.

Tekst: Lene Haug // Foto: Hans Magnus Borge

Innkalling per post blir kun sendt medlemmer vi ikke har registert e-postadressen til.

Til behandling foreligger:

  1. Program for Frogner Høyre 2015-19
  2. Nominasjon til bydelsutvalget

Programbehandling

Basert på innspill til førsteutkastet som ble sendt medlemmene for innspill har programutvalget utarbeidet innstilling til program.

Her finner du programutvalgets innstilling til bydelsprogram for Frogner Høyre – Andreutkastet

Endringsforslag som ønskes behandlet i ekstraordinært årsmøtet sendes [email protected] innen 21.2 klokken 2200.

Styret fungere som redaksjonskomité og vil behandle forslagene i styremøte onsdag 25. februar. Voteringsgrunnlag med redaksjonskomitéens innstilling vil bli omdelt på ekstraordinært årsmøte og sendes ikke medlemmene i forkant.

Forslagsstillere eller andre medlemmer som ønsker å få voteringsgrunnlaget med redaksjonskomitéens innstilling på epost i forkant av møtet kan henvende seg til styret i løpet av torsdag 26. februar.

Forslag direkte på møtet

Medlemmer i Frogner Høyre har også mulighet til levere programforslag under det ekstraordinære årsmøtet.

Nominasjon av kandidater til bydelsutvalget

Nominasjonskomitéen har bestått av Ellen Christine Christiansen, Bjarne Ødegaard og Ola Kvisgaard (leder)

Det skal nomineres 21 kandidater.

Det er dissens på 21. plass. Flertallet: Ellen Christine Christiansen og Ola Kvisgaard går inn for Knut Darre Christiansen, mens mindretallet, Bjarne Ødegaard går inn for Ulf Hordvik.

Nominasjonskomitéens innstilling er som følger:
(Last ned innstillingen som PDF)

1 Jens Jørgen Lie Forhåndskumulert
2 Beate Brovig Auke Forhåndskumulert
3 Vivian Ellingsen Gotaas
4 Carl-Henrik Bastiansen
5 Siri Helene Hauge
6 Tjeran Vinje
7 Mette Burkeland
8 Hans Magnus Borge
9 Hermann Kopp
10 Elenor Whist Holter
11 Bård Standal
12 Mette Langfeldt Sinding
13 Ole Martin Strenchbo Mathisen-Rue
14 Mette Kongshem
15 Kristoffer Simensen
16 Birgitte Langballe
17 Marcus Bøhn
18 Kathrine Stenvaag
19 Jens Christian Blix
20 Cecilie Juvodden
21 Knut Darre Christiansen Flertall: Ellen Christine Christiansen og Ola Kvisgaard
21 Ulf Hordvik Dissens:   Bjarne Ødegaard

Siste nyheter