Ekstraordinært årsmøte i Frogner Høyre

Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte i Frogner Høyre

Visjonen om Frogner som Europas mest attraktive bydel dannet den røde tråden da Frogner Høyre arrangerte ekstraordinært årsmøte 26.2.

Tekst: Vivian Ellingsen Godtaas // Foto: Hans M. Borge

Frogner – Europas mest attraktive bydel, drøm eller realitet?

Flere hadde funnet veien til Høyres Hus denne torsdagskvelden, og tittelen på Frogner Høyres program, skapte engasjement blant de 46 fremmøtte. Etter en to-timers debatt ble programmet vedtatt med kun mindre justeringer. Frogner Høyre går til valg med følgende visjoner og ambisjoner:
Frogner skal være den beste bydelen å vokse opp i og den beste bydelen å leve og jobbe i. Det skal være kvalitet og effektivitet i pleie og omsorg og Frogner skal være en miljøvennlig bydel. Byutviklingen i Frogner, med hovedfokus på Filipstad og Majorstuen, står sentralt.

Mange forhold engasjerte de fremmøtte – som vedlikehold, brøyting, forsøpling, mm. Det felles uterom, gjerne omtalt som vår «storstue», må tas vare på og dette er godt ivaretatt i programmet for neste valgperiode.

Nominasjon til Frogner bydelsvalg

Et sentralt punkt på agendaen for det ekstraordinære årsmøtet var nominasjon til bydelsvalget for perioden 2015-19.

Nominasjonskomiteen har bestått av Ellen Christine Christiansen, Bjarne Ødegaard og Ola Kvisgaard. Sistnevnte har vært komiteens leder.

Det skal velges 15 medlemmer til Frogner bydelsutvalg og partiene kan nominere inntil 21 kandidater hvor inntil 4 kan være forhåndskumulerte.  Nominasjonskomiteen anbefalte å forhåndskumulere Jens Jørgen Lie og Beate Brovig Auke. Begge er erfarne politikere. Lie er nestleder i Frogner Høyre, mens Auke er nestleder i Høyres BU-gruppe og nestleder MIBU (miljø- og byutviklingskomiteen). Flere av de nominerte tar gjenvalg, mens andre er nye kandidater for Frogner Høyre.

Leder av komiteen, Ola Kvisgaard, hadde følgende å si om kandidatene som var foreslått forhåndskumulert: Jens Lie er en erfaren og klarttenkende politiker. Han er politisk skolert, og har tung erfaring, Lie har erfaring fra rådhuset og også jobberfaring både fra helsevesenet for fra næringslivet. Beate Brovig Auke har vært nestleder i BU det siste året. Hun er ryddig og systematisk, og har ifølge Kvisgaard, hatt en bratt læringskurve som lokalpolitiker. Ved forrige valg var det forhåndskumulert fire kandidater. Nå foreslo komiteen å forhåndskumulere kun to kandidater slik at det blir flere ”frie” plasser å konkurrere om.  Ved forrige valg var listen sortert alfabetisk, men komiteen foreslo nå en rangering for å få en balanse mellom kvinner og menn, alderssammensetning, erfaring og bakgrunn.

Før voteringen ble det kjent at Ulf Hordvik har trukket seg som kandidat fra listen og Knut Darre Christiansen var derfor eneste kandidat til den siste plassen på listen hvor nominasjonskomiteen hadde fremmet en delt innstilling.  Under møtet kom det et benkeforslag på plass 15 og May Lene Olsen vant kampen om denne plasser med 28 stemmer mot 13 for Kristoffer Simensen.

Bård Standal og Beate Brovig Auke fikk hederlig omtale og en liten oppmerksomhet for sin innsats i organisasjons- og programutvalget som nå har sluttført sitt arbeid.  Eirik Moen ble også takket for fremragende møteledelse.

Ola Kvisgaard takket Bjarne Ødegaard for hans 4 perioder som Høyres toppolitiker i bydelen og lovet at han skulle takkes av grundig og nøye etter at valget er vunnet.  Så fikk Jens Lie til slutt ordet for å takke for tilliten og fremme sine planer for å vinne valget i Frogner bydel.

[divider_line]

Se flere bilder fra Frogner Høyres ekstraordinære årsmøte

Se hele BU-listen til Frogner Høyre
Les mer om nominasjonsprosessen og nominasjonskomitéens arbeid

11 fra Frogner er bystyrekandidater

 

Siste nyheter