Frogner – en bydel med muligheter og utfordringer

BU-leder jens Lie var klar på at vi ikke skal ha trikk i Bygdøy Allé. Det var ett av hans klare budskap under Skarpsno og Gimle Vels årsmøte på Schafteløkken. Han kom for å trekke noen linjer 20 år fremover. «Bydel Frogner om 20 år» var tittelen på hans presentasjon.

Kommuneplan 2015

Utgangspunktet hans var Kommuneplan 2015 – Oslo mot 2030  Den tar utgangspunkt i at vi må fortette rundt trafikknutepunktene. For Frogners del vil det gjelde Majorstuen og Skøyen.

Når det fortettes må politikerne se helheten

Jens Lie pekte på en del utfordringer for Frogner. Bydelen har stor spennvidde med veldig variert bebyggelse. Flere av bygårdene i bydelen er fredet eller vernet, bl.a. i Bygdøy Alllè.  Det setter begrensninger på byggehøyden. Noen etasjer kan legges på ved å trekke tilbake, men det monner lite. 10-12 etasjer i Bygdøy Allé som Sverre Martin Gunnerud spurte om, trodde han ikke noe på.

Han minnet om at det i denne fasen er viktig at politikerne ser helheten. Den enkelte utbygger – selv store som OBOS – ser bare på sitt eget prosjekt. Politikerne skal se på helheten.

En utfordring på Frogner er at 46% av boligene er utleie. Det betyr stor mobilitet – og kan bety mindre engasjement for nærmiljøet. Desto viktigere er det  for  politikerne å se helheten. Barnefamilier flytter til bydelen og blir her, derfor kommer ikke trykket på barnehageplasser til å forsvinne.

Utfordrene kommunikasjon

BU-lederen hadde liten sans for RUTERs forslag om å slå sammen trikkelinjen i Drammensveien og Frognerveien med én linje gjennom Bygdø Allé. Det er stort og ikke minst kostbart inngrep i gaten, som ikke vil gi mer kollektivtrafikk. Så store investeringer må gi mer kollektivtrafikk for innbyggerne.

Å ha bil på Frogner er en utfordring. Beboerparkering blir innført neste år, samtidig blir det spennende å se hva det vil koste bileierne. På Ullern er det skissert en kostnad på kr 3000,- pr år for beboerkort. BU – lederen reagerer på byrådets innføring av nytt parkeringsregime med betaling annenhver time frem til kl 20. Det kom i det minste på feilt tidspunkt, byrådet burde ventet med dette til beboerparkeringen var innført. Nå fører det til mer bilkjøring i boliggatene enn noen gang før.  men det vil ikke være plass til alle som ikke har parkering i garasje eller på egen grunn.

Asylsøkere

I år skal bydelen bosette 17 mindreårige enslige asylsøkere/flyktninger og 100 ordinære flyktninger. Hver av dem har sine utfordringer. Han etterlyste bedre varsel fra IMDI om hvem som kommer og med hvilke utfordringer de har.  I dag får Bydelen et par ukers varsel på hvem som kommer og det gjør at det blir en ekstra krevende å lage et opplegg som ivaretar den enkelte og bidrar til en best mulig integrering.

Jens Lie inviterte til debatt om bydelenes fremtid. Skal man legge ned bydelene, gi bydelene mindre eller mer politisk makt? Byrådet jobber nå med et nytt reglement for bydelene og dette vil bli en viktig problemstilling når den saken legges frem.

Møtet hadde samlet et rekordstort antall medlemmer. Mange ville nok høre vår nye BU-leder, men det var flere store

saker på kartet. Leder Audun Engh ledet møtet med fast hånd. Den største saken var forlag om å utvide velets område vesentlig – opp til Professor Dahls gate og bort til Skovveien. Forslaget fikk overveldende flertall.

Hvorvidt man skulle skifte navnet til «Frogner Vel» kom opp – men det må utstå fordi det ikke var nevnt i innkallingen. Og man synes det var greit å ta en liten tenkepause på det.

Det såkalte «Konseptutvalgets» utredning om Bygdø Allé ble også heftig diskutert. Det var også tema for BU-leders presentasjon.

 

Siste nyheter