En dysleksivennlig Osloskole

En dysleksivennlig Osloskole

Høyres mål er at ingen skal gå ut av grunnskolen uten å ha lært å lese, skrive og regne skikkelig. Elever med utfordringer må få god og riktig hjelp tidlig i utdanningsløpet, slik at de ikke blir hengende etter. Jo lenger vi venter jo større blir gapet til klassekameratene. Høyre vil at alle barn i Osloskolen skal få et godt og likeverdig skoletilbud, og at skolen er en arena for kunnskap og mestring.

Nyheter - Saida Begum. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen

Saida Begum. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen

Lese- og skrivevansker er den vanligste grunnen til spesialundervisning i norsk skole. I følge tall fra Dysleksi Norge har ca. 5 prosent av alle i Norge lese- og skrivevansker i så stor grad at det kvalifiserer for en dysleksidiagnose. Med andre ord kan vi anta at det i grunnskolen i Oslo er mer enn 3 200 barn, tilsvarende 107 skoleklasser, som har dysleksi.

Gjennom en sertifisering fra Dysleksi Norge kan skoler få et godkjent-stempel som forteller at de jobber godt og systematisk med lese- og skriveopplæring. I følge Dysleksi Norge er en dysleksivennlig skole en skole med høy kompetanse og gode rutiner for å oppdage og følge opp elever med lese- og skrivevansker. Dysleksivennlige skoler har ikke mer tid eller ressurser enn andre skoler, men de setter kunnskapen i system og skaper gode rutiner.

Dysleksivennlige skoler benytter seg av mulighetene vi har gjennom IKT, og sørger for at alle lærere har kompetanse tilpasset elever med lærevansker. Gjennom systematisk oppfølging og gode verktøy, vil vi kunne sikre bedre tilpasset undervisning for elevene som trenger ekstra oppfølging og for de som trenger en ekstra utfordring.

Oslo kommune med Arbeiderpartiet og SV i spissen vedtok i 2017 at alle skoler i Oslo skal bli mer dysleksivennlige og vurdere å søke om å bli dysleksivennlige skoler. Da er det forbausende tafatt at det kun er 5 skoler i Oslo i dag som er sertifisert som dysleksivennlige av Dysleksi Norge. Høyre tar nå et tak for at flere lærere og skoleledere i Oslo får kompetanse om dysleksi og dyskalkuli. Det er fordi en dysleksivennlig skole er en god skole der alle elever opplever kunnskap og mestring, ikke nederlag.

Siste nyheter