En grønnere by med Høyre!

Foto: Oslo kommune/Sturlason

I en tid der utslippene må reduseres, er det svært bekymringsverdig at klimagassutslippene i Oslo øker. Den trenden må snus.

Fredag forrige uke lanserte regjeringen klimaplanen for 2021-2040. Planen er et historisk takstskifte i norsk klimapolitikk. Den sier ikke bare noe om hvilke mål vi skal nå, men også hvordan vi skal nå målene. Planen legger opp til at vi skal kutte i utslippene, uten å kutte i utviklingen. Høyre sikrer både en klimapolitikk som er bærekraftig, og utviklingen i samfunnet.

Høyre sikrer både en klimapolitikk som er bærekraftig, og utviklingen i samfunnet.

En samlet venstreside strør om seg med påstander om at klimapolitikken til regjeringen har feilet. Partiene i opposisjon er enige om at de er mot regjeringen og at ambisjonsnivået er for lavt. Men det er ikke ambisjoner som redder oss fra klimaendringene. Det er faktiske løsninger og gjennomføringen av politikk som stanser klimaendringer. Tallene taler for seg selv.

Mens utslippene nasjonalt går nedover, har utslippene i Oslo gått opp de to siste årene. Det viser dessverre at byrådet henger bakpå, og iverksetter svake tiltak for å få ned utslippene.

Nedgangen i klimagassutslipp er tilnærmet dobbelt så stor nå som under den forrige regjeringen. Klimapolitikken på borgerlig side har med andre ord fungert, i motsetning til det sittende byrådet i Oslo. Nasjonalt har vi stilt klimakrav, satset på ny teknologi og gjort det mer lønnsomt å velge miljøvennlig, men dette hjelper ikke hvis vi ikke klarer å få ned de lokale utslippene i Norges største by.

Oslo Høyre er ikke like opptatt av veibygging i Viken som byrådet i Oslo. Vi er mer opptatt av å styrke kollektivtilbudet i Oslo, bygge Fornebubanen og innføre målrettede tiltak som binder oss til å kutte utslippene. Når regjeringen stiller opp med minst 10 milliarder friske statlige kroner for blant annet å bygge ut kollektivtilbudet og redusere takstene, sier vi i Oslo Høyre ja takk, mens Ap, SV og MDG sier nei.

Vi er mer opptatt av å styrke kollektivtilbudet i Oslo, bygge Fornebubanen og innføre målrettede tiltak som binder oss til å kutte utslippene.

Når de borgerlige partiene i Oslo kritiserer byrådet for sin passive klimapolitikk nevnes klimastrategien av byrådspartiene som den reddende engelen for byrådspartiene. De lemmer at klimastrategien bare er en veileder for hvilken politikk byrådet bør føre. Strategien kunne vært enda grønnere og hjulpet oss alle med å nå klimamålene for 2030 med forpliktende tiltak, tydelige mål og andre overordnede strategiske grep.

Det mest urovekkende er at klimabudsjettet i Oslo nå slår fast at vi ikke er i rute til å nå klimamålene våre. Budsjettet vi vedtok før jul ga oss et innblikk i hvor mye byrådet ønsker å trappe opp innsatsen for å nå klimamålene. Da ble vi dessverre vitne til at man frøs klima- og energifondet, kuttet i ladeutbygging, bidro med null kroner for å realisere karbonfangst og lagring på Klemetsrud, og det var store mangler på visjoner og prosjekter for å nå klimamålene.

Siden klimaendringene er en trussel mot samfunnet, plikter vi å gripe inn. Oslo Høyre vil gjøre det attraktivt og enkelt å gjøre gode miljøvalg i hverdagen. Skal vi lykkes med å nå klimamålene, skjer det i samarbeid mellom stat, kommune, innbyggere og næringsliv. Oslo Høyre vil styrke klima- og energifondet, bygge ut flere ladeplasser, bidra til å realisere karbonfangst og lagring på Klemetsrud, redusere billettprisene, og takke ja til statens tilbud om ekstra penger for kollektivtrafikken.

Skal vi lykkes med å nå klimamålene, skjer det i samarbeid mellom stat, kommune, innbyggere og næringsliv.

Selv om Ap-byrådet er grønne i retorikken, har de til gode å levere på dette i Oslo. Hvis Oslo skal være utslippsfritt innen 2030, som kommunen har satt som mål, begynner det å haste. Nå trenger vi politiske virkemidler som faktisk får ned utslippene i byen.

Siste nyheter