En helhetlig miljøsatsning

Baard Ole Amundsen har et engasjert innlegg for sykkelen på trykk i dittOslo 29.august. Jeg mener vi trenger en helhetlig miljøsatsning.

Jeg er helt enig med han i at sykling gjør mennesker gladere, sunnere og sprekere, og at det har en gunstig effekt på klima. Men han gjør det litt for enkelt for seg når han hevder at satsning på moderne teknologi egentlig bedrives for «å redde vår grenseløse forbrukerkultur fra de valgene vi burde ha tatt».

For det om det er noe et kapitalsterkt land som Norge kan bidra med, så er det ny teknologi. I en verden der stadig flere mennesker skal dele på stadig knappere ressurser, må vi få mer ut av mindre. Slik kan vi kombinere vår levestandard med lave utslipp, og sørge for at veksten i verden blir bærekraftig.

Prinsippet om at det alltid skal lønne seg å velge miljøvennlig må imidlertid stå fast også etter 2017.

Et samfunn uten teknologiske nyvinninger vil faktisk stagnere både økonomisk og miljømessig. De grelleste eksemplene på forurensning finner vi gjerne i gamle Sovjet-staters utdaterte fabrikker og kullkraftverk. Gammel teknologi forurenser mer og uten ny teknologi mister vi muligheten til å omstille oss til et lavutslippssamfunn.

Amundsens kritikk av norsk el-bilpolitikk må vurderes i en større sammenheng. På grunn av høye avgifter på konvensjonelle kjøretøy og fossilt drivstoff er Norge meget godt egnet som testmarked for kjøretøy som går på strøm, men også hydrogen, bioetanol, biogass og andre miljøvennlige alternativer.

Det Norge nå gjør bidrar til å utvikle et marked og en verdikjede for nullutslippsbiler som kan få stor betydning også utenfor Norges grenser. Noen må ta kostnaden ved teknologiutvikling, og dette er en måte et kapitalsterkt land som Norge kan bidra til et grønt paradigmeskifte i transportsektoren. Det er i det perspektivet politikken må vurderes.

Nullutslippsbiler har også en svært god lokalmiljøeffekt som må tas med i betraktning når man vurderer avgiftsfordelene. Det kan ikke kompenseres gjennom kvotekjøp. Det blir færre og færre grunner til å kjøpe fossilbil når vi ser at bilfabrikantene lanserer stadig nye miljøalternativer med rekkevidde og ytelser som holder for de fleste av oss, samtidig som det kommer hurtigladestasjoner for de lengre bilturene.

Snart kommer for eksempel publikumsfavoritten Golf som elbil. Hva en bilpark bestående av en overvekt av elbiler ville betydd for Oslos luftkvalitet, skjønner de fleste.

Høyre har ikke tatt stilling til avgiftsregimet for el-biler etter 2017, men vi ønsker å videreføre avgiftsfritaket for miljøvennlig drivstoff som biogass og bioetanol til 2020. Det er helt åpenbart at de fordelene vi har nå skal være en hjertestarter, ikke en pacemaker. Prinsippet om at det alltid skal lønne seg å velge miljøvennlig må imidlertid stå fast også etter 2017.

Det går an å ha to tanker i hodet på en gang. Vi kan fortsatt bruke penger på CO2-rensing og elbiler samtidig som vi bygger sykkelveier. Oslos byråd skal for eksempel bruke 554 millioner kroner på sykkelveier i Oslo fra 2013-2016 samtidig som Oslos busser må tilfredsstille de strengeste krav til utslipp.

Men uansett hvor bra det er at folk sykler, kan vi ikke basere politikken vår på at alle skal til slutt skal sykle i vinterlandet Norge. Derfor vil Høyre jobbe for at Oslo fortsatt skal ha Norges beste kollektivtilbud, og med en borgerlig regjering med større forståelse for utfordringene i de store byene vil utbyggingen gå raskere.

Vårt samfunn har også behov for raskere kommunikasjon enn det et par pedaler kan fremskaffe. Høyre lover å sørge for at også samferdselen blir mest mulig miljøvennlig og tilgjengelig for alle.

 

Foto: colourbox.com

Siste nyheter