En miljøvennlig bydel

Frogner Høyres program 2015-2019

Kapittel 4:

En miljøvennlig bydel

[divider_line]Alle bilder i Frogner Høyres program: Hans Kristian Thorbjørnsen og David Ådalen[divider_line]

    [divider_line]

En miljøvennlig bydel - Frogner Høyres program for 2015-2019Oslo skal kutte klimagassutslippene med 50 % innen 2030 og byen skal være karbonnøytral innen
2050.

Frogner Høyre skal bidra til at Oslo blir en av verdens mest miljø- og klimavennlige storbyer. Det handler om at bydelen og innbyggerne hver dag gjør gode klimavalg. Det handler også om å bygge ut kollektivtrafikken og sykkelveinettet, at fossile energikilder til oppvarming skal fases helt ut og at bydelen skal gå foran i mer bærekraftig energibruk.

Rask bygging av T-bane til Fornebu og planlegging av ny T-bane gjennom sentrum i tillegg til hyppigere avganger for buss er noen av de viktigste kollektivprosjektene fremover.

Vi forplikter oss til:

Frogner Høyre vil bevare bydelens blågrønne profil, med parker, bekker, strender og trær.

Vi vil jobbe for at det etableres sykkelparkeringsplasser ved kollektivknutepunkt som Majorstuen,
Aker brygge/Tjuvholmen og nye Filipstad.

Frogner Høyre vil også jobbe for at regionsbusser som bruker Bygdøy allé som transportkorridor,
og ikke tar med lokalt reisende, skal slutte å kjøre gjennom Bygdøy allé for å redusere trafikk og
forurensing.

Frogner Høyre skal sikre at:

  • Frogner blir en lavutslippsbydel ved at alle nye biler i bydelens administrasjon skal være nullutslippsbiler
  • Alle bydelens kommunale bygninger skal få energi fra fjernvarme eller varmepumpe innen 2019
  • Bydelens anskaffelser skal ha miljø- og klimakrav i sine anbudsprosesser
  • Byutviklingsprosjekter bevarer de grønne lungene i bydelen
  • Bydelsutvalget skal være pådriver for tilrettelegging for sykling i bydelen.

Frogner Høyre går inn for at Frogner skal bli en lavutslippsbydel ved at alle nye biler i bydelens administrasjon skal være nullutslippsbile

Siste nyheter