En ny og bedre leilighetsfordelingsnorm for Oslo

Bygg

I bystyremøtet 25. september ble leilighetsfordelingsnormen for Oslo indre by endret.

Dette er et viktig steg i riktig retning for at Oslo skal fortsette å ha et godt og variert bomiljø. Samtidig vil det sikre at boligene som blir bygget fremover tilpasser seg Oslos demografi på en bedre måte enn det den eksisterende normen gjør.

Oslo bystyre vedtok i 26.09.2007 følgende leilighetsfordelingsnorm for bydel Gamle Oslo, bydel Sagene, bydel Grünerløkka og bydel St .Hanshaugen samt Nydalen:

– Kategori 1: Maksimum 20% leiligheter med 40-50 m2 BRA

– Kategori 2: Minimum 30% leiligheter med 50-80 m2 BRA

– Kategori 3: Minimum 50% leiligheter med over 80 m2 BRA eller større.

Denne leilighetsnormen ble etablert for å sikre en blandet leilighetsfordeling og påse at det bygges boliger med tilstrekkelig god standard, samt å legge til rette for flere barnefamilier og mer variert befolkningssammensetning i indre by. Problemet med denne normen er at den har tvunget frem for mange store og kostbare leiligheter som er vanskelige å selge.

Oslo har en demografi som tilsier at etterspørselen for mindre leiligheter er stor (over halvparten av Oslos befolkning er enslig).  Når tilbudet av små leiligheter synker, går prisene på disse opp til et uforsvarlig høyt nivå. Derfor er Høyre glade for at bystyret nå har gått inn for å endre denne normen. Vi ønsker at aktørene med de minste budsjettene, enten det er folk som bor alene eller nyetablerte barnefamilier, skal ha mulighet til å kunne kjøpe  seg en liten leilighet sentralt i hovedstaden.

Den nye leilighetsfordelingsnormen inneholder følgende:

–          maks 35 % leiligheter med 35 — 50 m2 BRA

–          min 40 % leiligheter over 80 m2 BRA, hvorav inntil 20% kan bygges som kombinasjonsbolig med utleieenhet på ca 20 m2 BRA integrert.

–          dette skal gjelde for bydelene 1-4, Gamle Oslo, Sagene, Grunerløkka og St. Hanshaugen

 

Dette gir en mer håndterbar og fleksibel leilighetsnorm for indre by – en norm som er bedre tilpasset byens demografi og boligkjøpernes ønsker og etterspørsel. For å sikre variasjon i leilighetsfordelingen er det kun nødvendig med en norm som gir en maksimal andel små leiligheter og en minimumsandel store leiligheter.

Høyre mener endringen i leilighetsnormen på en bedre måte vil innrette seg Oslos demografi og utviklingen av boligmarkedet i hovedstaden. Endringen i normen gjenspeiler også noe veldig viktig – nemlig at vi bør ha en pragmatisk, ikke ideologisk, tilnærming til boligutfordringene. Boligetterspørselen endrer seg over tid og vi må bygge leiligheter basert på hva det faktiske behovet er. Med bystyrets justering av leilighetsfordelingsnormen, kan vi i Oslo forhåpentligvis bygge nok små leiligheter til de mange i byen vår som trenger det.

 

 

Siste nyheter