En Oslo-vennlig regjering

Oslo kommer godt ut av at vi har en Regjering som fører en storbyvennlig politikk. Det ser man i det reviderte Oslo-budsjettet som byrådet nå har lagt frem. Samtidig kommer det frem at eiendomsskatten på folks hjem og arbeidsplasser har blitt mye høyere enn hva Arbeiderpartiet lovet i valgkampen.

Øystein Sundelin. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen.

– Eiendomsskatten er nå mye høyere enn noen kunne forestille seg, og byrådet smører det tynt utover, sier Oslo Høyres finanspolitiske talsperson Øystein R. Sundelin.

– Som politiker har man et ansvar for å bruke midlene man har til disposisjon mest mulig effektivt. Oslo kommunes budsjett er allerede på over 50 milliarder kroner. Likevel velger byrådet å øke skattene på Oslos hjem og arbeidsplasser.

Oslo-vennlig regjering

En Oslo-vennlig regjering er hovedbidragsyteren til at Oslo får styrket sitt budsjett. Blant annet er det gitt økt rammetilskudd til flere barnehagelærere og 8 millioner kroner til tidlig innsats i grunnskolen, som vil komme de elevene som trenger det mest til gode.

– Regjeringen og det borgerlige flertallet på Stortinget fører en storbyvennlig politikk, sier Høyres gruppeleder Eirik Lae Solberg.

– Hvert år får Oslo nå over 750 millioner kroner mer enn da Arbeiderpartiet styrte sammen med Senterpartiet.

Eirik Lae Solberg er gruppeleder i Høyres bystyregruppe. Foto: Oslo kommune / Sturlason
Eirik Lae Solberg. Foto: Oslo kommune / Sturlason

Fortsetter postnummerpolitikken

Arbeiderpartiet utvider ordningen med gratis aktivitetskole (AKS) til flere skoler. I stedet for å prioritere familier med dårlig råd, velger byrådet å gi gratis AKS basert på postnummer og ikke behov.

– Å gi gratis AKS basert på postnummer er en ny form for fordelingspolitikk som verken er målrettet eller sosialt innrettet, sier skolepolitisk talsperson, Saida Begum.

– Dette betyr at byrådet gir gratis AKS til familier med høy inntekt i Groruddalen, men ikke til lavinntektsfamilier på Frogner.

Mangler tiltak

Det er også tydelig at byrådet velger å øke bevillinger til ulike samfunnsproblemer, uten å samtidig komme med tiltak for å bedre situasjonen.

– Byrådet bruker 15 millioner kroner på tiltak for å rydde etter tilreisende bostedsløse. Det er dessverre ikke godt nok når byrådet ikke finner løsninger på utfordringene, sier Solberg.

Saida Begum. Foto: Oslo kommune /Sturlason

– Høyre mener det er avgjørende at man iverksetter tiltak som hindrer etableringen av ulovlige leire og ikke bare å rydde i etterkant, mener gruppelederen.

Byrådet øker også rammen for økonomisk sosialhjelp og utbetaling av kommunal bostøtte uten å fremlegge nye tiltak for å få flere i arbeid.

– Arbeid og inntekt er en forutsetning for at mennesker skal kunne skape seg et godt liv, sier Sundelin.

– Det at byrådet øker utgiftene drastisk uten å forsøke å hjelpe de som står utenfor er oppsiktsvekkende. Arbeid er grunnlaget for velferd, trygghet, selvstendighet og verdighet.

Siste nyheter