En varm velkomst til Ukrainske flyktninger

Hassan Nawaz - Helsepolitisk talsperson Oslo Høyre

Det er opp mot syv millioner internt fordrevne ukrainske flyktninger. Den voldelige situasjonen eskalerer, og flere vil flykte. Oslo må være forberedt at et stort antall flyktninger vil ankomme. Da er det viktig at kommunen har en langsiktig plan for arbeidet videre.   

Oslo kommune skal i første omgang bosette 2000 ukrainske flyktninger. Åtti av disse er enslige mindreårige barn. Tallet vil antageligvis bli høyere over tid. 

Oslo skal stille opp og vise den rausheten vi alltid har vært anerkjent for.

Det er ingen tvil om at Oslofolk vil bidra aktivt. Jeg håper flest mulig vil ta kontakt med frivilligsentralen i sin bydel eller frivillige organisasjoner som Oslo Røde Kors, Caritas, Kirkens Bymisjon, Redd Barna eller Norsk Folkehjelp. Nå står vi sammen og viser Oslo fra sin varmeste side.  

 

 Beredskapsplan for flyktninger i Oslo 

«Ingen vet når krigen i Ukraina tar slutt. Kanskje blir mange også boende her. Det vi vet er at det kommer mange som har opplevd mye traume., og Oslo kommunes beredskap vil bli satt på prøve. Kommunens tjenesteapparat må rigges best mulig. » 

 – Det sier Hassan Nawaz, Oslo Høyres helse- og sosialpolitiske talsperson. 

Han etterlyser mer konkret informasjon fra byrådet om planer for barnehager og skoleplasser, aktiviseringstiltak og hurtigspor inn i arbeidslivet.  

«Det haster at kommunen etablerer plasser i barnehager og skole for ukrainske barn og unge. I Bergen er det allerede etablert en mottaksskole for ukrainske skolebarn. Får de det til på noen dagers varsel i Bergen må vi få det til i Oslo også. «

Det er dessuten overkapasitet av barnehageplasser i Oslo, så det burde ikke være et stort problem å åpne hele barnehager eller egne avdelinger for ukrainske barn. Jeg blir ikke overrasket om det viser seg at noen av flyktningene har relevant utdannelse for å jobbe med disse barna, så det er viktig å kartlegge hva de kan, og hva de ønsker å jobbe med, sier Nawaz som etterlyser blant annet ni tiltak han forventer at byrådet raskt får på plass. 

«Dersom byrådet ikke følger opp dette, vil det bli aktuelt for oss å fremme egne forslag»

 

Ni punkter Oslo Høyre mener må være sentrale i en helhetlig beredskapsplan: 

  • Egne innføringsbarnehager og skole for ukrainske barn som bor på akuttmottak. For eksempel slik Bergen kommune har ordnet på tre dager. 
  • Etablering av et sentralt innendørs møtested for ukrainske flyktninger 
  • Sørge for tilgjengelige helsetjenester for flyktninger med psykososiale og helsemessige utfordringer.  
  • Gi tilbud om aktivitet til barn raskt, også gjennom sommeren i form av sommerskole eller tilskudd til frivillig aktivitet, for å kunne fortsette integreringen gjennom sommeren.
  •  Rekruttering og kartlegging av tilstrekkelig antall tolker i Oslo kommune for å sikre gode tjenester. 
  • Dele kartlegging av arbeidsmarkedet i Oslo kommune, for å kunne ha en god match mellom flyktningens kompetanse og behovet i kommunen. 
  • Tilgjengeliggjøre relevant informasjon om tjenester, sosial støtte, fritidstilbud, og mer.  
  • Se nærmere på muligheten for en fadder-ordning blant bosatte flyktninger 

Siste nyheter