Engasjert fellesmøte med Akershus

Torsdag 1. mars hadde Oslo Senior Høyre fellesmøte med Akershus Senior Høyre.

Stortingsrepresentant Nils Aage Jegstad fra Akershus Høyre og gruppeleder i Oslo Høyres bystyregruppe, Eirik Lae Solberg, engasjerte seniormedlemmene i Høyres Hus.

Det ble mange spørsmål til oppklaring om Nasjonal Transportplan og Oslopakke 3. Debatten ble ledet av Aud Voss Eriksen, leder for Akershus-seniorene og Børre Rognlien, leder for Oslo-seniorene.

Siste nyheter