Enighet om revidert budsjett

Torsdag 12. juni signerte Venstre, Fremskrittspartiet og Kristelig  Folkeparti avtale om om revidert budsjett.

Foto: Jens Christian Blix
Tekst: Lene Haug

De fire partiene støtter byrådets forslag til budsjettrevidering for 2014. Partienes gruppeledere sier i en pressemelding at avtalen sikrer fortsatt stabilitet og forutsigbarhet for byens økonomi.

Stemningen i forhandlingene har vært god, hvilket gjør meg optimistisk hva gjelder samarbeidet på borgerlig side inn mot valget i 2015.

Høyres gruppeleder Øystein Sundelin er fornøyd med resultatet av forhandlingene.

Motorsenter, skatehall, kunstis og cricket

Idretten i Oslo er en av vinnerne i det reviderte budsjettet. Det er bevilget 26,7 millioner til fullfinansiering av et nytt motorsenter og skatehall på Haugenstua. Bogstad vinterparadis har fått 10,7 millioner til å ferdigstille kunstisbanen og på Rommen blir det nytt treningsfelt for cricket.

Satser på trening for eldre i revidert budsjett

I det reviderte budsjettet er det også plass til trening for eldre og det opprettes en tilskuddordning på tre millioner kroner til treningstilbud på byens eldresentre.

Aktivitets- og oppmøteplikt for sosialhjelpsmottagere

Det iverksettes aktivitetsplikt og oppmøteplikt for alle sosialhjelpsmottakere i Oslo kommune fra 1. januar 2015 dersom Regjeringens lovendringsforslag om aktivitetsplikt vedtas av Stortinget.

Bedre beredsskap

Brann og redningsetaten tilføres tre millioner kroner til økt bemanning og to millioner til oppgradering av utstyr.

Mer til tannhelsetjenesten for barn og ungdom

Partiene er enige om å tilføre tannhelsetjenesten for barn og ungdom én million kroner i år for å redusere køene til behandling. Det er også enighet om at styrkingen av tannhelsetjenesten skal følges opp i budsjettet for 2015.

Se hele budsjettavtalen her

 

 

Siste nyheter