Enighet om Oslopakke 3

Både i Sandvika, Asker, på Høvik og Holmen vil man med ny E18 få mulighet til en tilsvarende utvikling som Oslo har hatt både i Bjørvika og på Økern. Foto: NTBscanpix

Etter lange forhandlinger mellom Oslo og Akershus er det nå enighet om en revidering av Oslopakke 3. Dette innebærer at E18 Vestkorridoren bygges som planlagt.

I tillegg sikres flere viktige kollektivsatsninger og byutviklingsprosjekter, som ny t-banetunnel gjennom sentrum, Fornebubane, Manglerud-tunnel og Røa-tunnel.

Avtalen er trolig den største konkrete miljø- og kollektivsatsingen i norsk samferdselshistorie.

Egen busstrasé
– Jeg er svært fornøyd med avtalen vi nå har kommet frem til. Det er en stor seier for Høyre i både Oslo og Akershus at man nå endelig får kommet i gang med arbeidet med ny E18, sier Høyres gruppeleder Eirik Lae Solberg.  

Partene er enige om første del av E18, som går frem til Strand i Bærum. Bussene får nå egen trasé, som knyttes til den nye kollektivterminalen på Lysaker.

Dette vil gi mange flere avganger mellom Akershus og Oslo, slik at det blir enklere for folk å la bilen stå. Dette tilsvarer den utbyggingen av E18 som Høyre lovet å jobbe for i valgkampen.

Avtalen er trolig den største konkrete miljø- og kollektivsatsingen i norsk samferdselshistorie.

Manglerud-tunnel og Røa-tunnel
Dette betyr også at det er enighet om at Røa-tunnelen senest skal igangsettes i 2020. Utredningene for tunnelen ble ferdig i januar i år, og det videre planleggingsarbeidet settes nå i gang.

– Vestre Aker Høyre har jobbet for Røa-tunnelen i mange år, og er veldig glade for at ventetiden nå endelig er over. Det er avgjørende for området at finansieringen av prosjektet nå er på plass, sier Lars Asbjørn Hanssen (H), BU-leder i Vestre Aker. 

I tillegg er det enighet om at Manglerudtunnelen skal ha oppstart i tidsrommet 2023-27.

– Dette er et svært viktig nærmiljøprosjekt for Østensjø bydel. Det vil bygge bydelen tettere sammen når Ring 3 kommer under bakken og vi får mindre støy og forurensning og mer bokvalitet i bydelen vår, sier leder i Østensjø Høyre, Lars Foyn.

Tunnelen vil også være svært positiv for Nordstrand bydel, da det vil være mulig å nedklassifisere Mosseveien til lokal samlevei.

– Dette er en gledelig nyhet for hele Oslo syd. Gjennomgangstrafikken over Nordstrandsplatået vil reduseres, og tusenvis av innbyggere vil få et bedre nærmiljø ved at denne veien legges i tunnel, sier Arve Edvardsen (H) som er BU-leder i Bydel Nordstrand.

Det er en stor seier for Høyre i både Oslo og Akershus at man nå endelig får kommet i gang med arbeidet med ny E18.

Kraftig satsning på kollektivtrafikk
Det er satt av midler til nytt signal- og sikringsanlegg for T-banen, Fornebubanen og ny sentrumstunnel.

Det er også satt av midler til oppgradering av hele trikkenettet og anskaffelse av nye moderne og universelt utformede trikker. De resterende deler av Østensjøbanen og Furusetbanen skal oppgraderes.

– Ny tunnel for T-banen gjennom sentrum er viktig for kollektivtrafikken i hele Oslo, sier Eirik Lae Solberg. – Dette vil øke kapasiteten på T-banen, og gi oss nye T-banestasjoner på blant annet Bislett og St. Olavs plass. 

Arbeidet med den nye sentrumstunnelen vil settes i gang i 2019-2020.

Bompenger
Avtalen fører også til en økning i bompengetakstene. Høyre har fått gjennomslag for å redusere kostnadene sammenlignet med byrådets forslag til løsning. Det er også innført en moderat rushtidsavgift.

Dette var nødvendig for å sikre en helhetlig avtale med byrådet. Det er også satt et mål om redusert trafikkvekst inn til Oslo. Bomtakstene vil derimot ikke øke ytterligere uten at alle parter er enige.

– Høyre har strukket seg langt for å sikre enighet om Oslopakke 3. Økte bomtakster var avgjørende for at byrådspartiene skulle gå med på en helhetlig avtale, sier Solberg.

Analyser viser at endringene i bompenger vil føre til en reduksjon i trafikken på om lag 11% i 2019 i forhold til dagens nivå.

Utenom rushtiden vil normaltaksten da være 43 kroner. Rushtidstillegget vil være på 10 kroner mer enn normaltaksten.

For dieselbiler vil taksten være fem kroner høyere enn normaltakst. Dagens brikkerabatt på 10 prosent videreføres.

Siste nyheter