– Finnes det handlingsrom for dine innspill?

Finn handlingsrommet

Da stortingsrepresentant Heidi Nordby og AU-medlem i Oslo Høyre Torbjørn Sølsnæs holdt kurs i politisk påvirkning i praksis stod timing og evnen til å skaffe seg innflytelse i fokus. Selv den beste idé kan feile hvis fremgangsmåten er gal. 

Tekst: Elin Festøy
Foto: Hans Magnus Borge

– Kort sagt handler det om å prate med folk, kanskje spandere en øl. Det er i de uformelle samtalene påvirkning skjer, sa Torbjørn Sølsnæs for å sette tonen da Frogner Høyre arrangerte Politisk Pub.

Temaet for kvelden var politisk innflytelse og påvirkning, og det var ikke de velformulerte resolusjonene som fikk oppmerksomhet, men tvert imot alle de ulike grepene som kan være nødvendige for at resolusjonene kan få oppslutning.

Torbjørn bød endog på en egen formel for påvirkning, oppsummert i:

P= ( S + (O + 2*N))/H

Denne krevde naturlig nok utdypning, og kan også formuleres som: Påvirkning er resultatet av substans pluss summen av oppside og nedsider (hva kan vi tape ved å gjøre noe/ved å ikke gjøre noe), delt på handlingsrom.

– Skap forståelse for problemet først

 

Dette understreker at saken må sees i forbindelse med hvilke politiske seire og tap den kan innebære, og hvilken oppmerksomhet og prioritering som fins rundt tematikken. Så selv den beste sak vil tape hvis det ikke fins politisk handlingsrom for å ta den opp, eller hvis den politiske nedsiden er for stor. Resultatet av dette regnestykket avhenger også av hvilken politiker man snakker med, og hvor godt saken kan passe inn med de ulike politikeres egne interessefelt.

-Kutt i sykelønn er et eksempel på en sak hvor det er vanskelig å se en eneste oppside, og mange ser lange nedsider. Da er det vår oppgave som medlemmer i Høyre å hjelpe politikere til å forstå at nedsiden er mindre, og at det også finnes negative sider ved ikke å ta opp saken, sa Sølsnes, og betonte at dette også er med på å utvide handlingsrommet, som kan sees på som den bevissthet opinionen har om at det er behov for en løsning og det politiske klimaet for å kunne få gjennomslag.

– Hvis ikke alle andre har forstått at det er viktig er det vanskelig å få gjennomført noe som helst. Folk må forstå problemet før du kan presentere en løsning. If it aint broke dont fix it, sa Torbjørn.

Her ligger også mange av svarene for hvorfor en god resolusjon kan bli nedstemt på et møte. Var det klart for alle at det var viktig med en slik erklæring, hadde folk fått tid til å tenke gjennom opp- og nedsider i forkant?

– Saker må forankres blant medlemmene. Det er en kjennsgjerning at hvis man kommer inn på slutten av en prosess er det veldig krevende å få gjennomslag, sa Torbjørn.

– Vær tidlig nok ute

Han viste også til Stortings-prosesser som eksempel, hvor idéer bør spilles inn så tidlig som mulig – og lenge før sakene diskuteres i Stortinget.

– Noe av det tristeste jeg ser er folk som demonstrerer utenfor Stortinget samme dag som saken deres diskuteres. Det er ikke sikkert at stortingsrepresentantene ser at de er der en gang, sa Heidi Nordby Lunde, som fulgte opp Torbjørns anbefalinger med tips om alle de ting du ikke bør gjøre når du vil  påvirke en stortingsrepresentant.

– Her er hvordan du kan irritere en politiker. Gå så tett opp til den som står der som mulig, dra opp pekefingeren og si ”nå skal du høre her”. Det er klart man da tenker at dette er en sympatisk person man ønsker å høre på, sa Heidi ironisk, og pekte på vanlig høflighet som overraskende mangelvare i mange henvendelser.

Hun anbefalte også å tenke nøye over hvilke politikere som interesserer seg for tematikken, og så prøve å kontakte dem på en konstruktiv og oversiktlig måte.

– Ikke send åpne brev til alle stortingsmedlemmer, eventuelt med videremailing av private svar. Eller mailer med 11 Fwd-er i tittelen, mange vedlegg og et godt skjult budskap, sa Heidi, og nevnte som eksempel e-post med lenke til en artikkel i Dagbladet, som lød som følger:

”Her følger en link til en artikkel med pågående debatt i Dagbldet rundt et tema som fullstendig mangler politisk engasjement. Foreslår at dere alle som en tar en tur innom linken, leser artikkelen og de av de over 4400 innleggene dere orker å pløye gjennomm. Saken/temaet er overmodent for politisk engasjement – og endring.”

– Klikker du på den lenken? Nei, du gjør ikke det. Hvis det er 4400 innlegg på en sak som mangler engasjement, sa Heidi.

Vær høflig, informativ og ryddig

Hun også e-poster med klipp og lim i alle mulige fonter som eksempler på lite gjennomarbeidede e-poster.

– Det er ikke så vanskelig å få tak i oss, og vi er velvillige. Si for eksempel ”gratulere med plassen, vi er opptatt av den saken som kommer i tinget snart, her er informasjon, og vi kan hjelpe deg videre”, sa Heidi.

Hun fulgte opp betoningen av timing med et konkret eksempel – Oslo Høyres programarbeid frem mot kommunevalget.

– De er i ferd med å sette programkomiteer, så nå er anledningen for å tenke lokale saker. Forklar hvorfor din løsning er best gjennom en troverdig problembeskrivelse, god løsningesbeskrivelse, de beste argumentene bygget over de beste rapportene, statistikken og faktaene. Politikerne er alltid ute etter gode saker som kan skape noe positivt – også for dem, sier Heidi.

– Og vær grei. Ditt handlingsrom er avhengig av ditt omdømme. Er du kjent for å være hyggelig og etterrettelig, så får du gjennomslag.

[framed_box bgColor=»rgba(161,161,224,0.81)»]

Fakta

Heidi Nordby Lunde

Fast møtende stortingsrepresentant for Høyre fra høsten 2013 som vararepresentant for forsvarsminister Ine Marie Eriksen Søreide.
Skribent, foredragsholder og politiker. Kjent av mange som bloggeren Vampus.
Les mer

Torbjørn Sølsnæs

Seniorrådgiver i Frist House  Torbjørn Sølsnæs er tidligere politisk rådgiver for Høyres stortingsgruppe, med ansvar for arbeids- og sosialpolitikk. Ble på årsmøtet 2014 valgt inn i Oslo Høyres Arbeidsutvalg.
Les mer

Presentasjonene

Torbjørn Sølsnæs presentasjon
Heidi Nordby Lundes presentasjon 

Les hva de skriver

Heidi Nordby Lunde – VamPus Verden
Tobjørn Sølsnæs – Brød og sirkus

[/framed_box]

Siste nyheter