Et balansert forsvar

representantskapet

Representantskapsmøte i Oslo Høyre.

– Forsvarspolitikkens mål er å opprettholde den dynamiske balansen mellom økonomi, oppgaver og struktur, sa tidligere forsvarssjef Sverre Disen på et møte i Oslo Høyres Representantskap mandag.

Han minnet den nye regjeringen om at det kan være vanskelig å se at vår beredskap svekkes, rett og slett fordi man (heldigvis) ikke er i krig hver dag.

– Forsvaret er skjermet for den virkelighet den er til for, sa han.

NUPI-direktør Ulf Sverdrup fulgte opp med et nytt sett med utfordringer til vår nye forsvarsminister, Ine Eriksen Søreide, og etterlyste et utenrikspolitisk prosjekt. Han ba den nye regjeringen om å gjøre klare prioriteringer og ikke la begivenhetene styre utenrikspolitikken.

– Risikohåndtering er underkommunisert i Norge, sa Sverdrup og pekte på terrorangrepet ved Statoil-anlegget i In Amenas.

Han uttrykte også bekymring for verdens befolkningsvekst, og problemene knyttet til å skaffe vann, mat og elektrisitet til nye milliarder verdensborgere.

Forsvarsminister Eriksen Søreide nikket gjenkjennende til flere av Disen og Sverdrups punkter, og varslet at Forsvaret overhodet ikke er ”ferdig omstilt”, slik den rødgrønne regjeringen hevdet.

– Det er rom for å skape større åpenhet om hva som foregår i Forsvaret, samtidig som man unngår taushetsbelagt informasjon, sa forsvarsministeren.

– Slik kan man få en noe større forståelse for hva situasjonen og behovene er, sa hun og pekte på Danmark, som i sine statsbudsjetter ”bestiller” en viss grad av operativ evne.

Siste nyheter