Et bysentrum uten biler?

Høyre ønsker flere gågater og bilfrie soner i Oslo.

Det røde byrådets planer om å stenge for all personbiltrafikk innenfor Ring 1 er en dårlig løsning.

Dramatisk tiltak
Gågater og bilfrie soner kan være positivt for bylivet og det kan gjøre det triveligere og tryggere for syklende og gående.

Det røde byrådets varslede totalforbud mot alle privatbiler i et så stort geografisk område som innenfor Ring 1 er derimot et dramatisk tiltak som vil skape store problemer både for dem som bor der og for varehandelen.

Det borgerlige byrådet etablerte mange gågater og bilfrie soner, som eksempelvis Torggata. Dette arbeidet ønsker Oslo Høyre å fortsette med, slik at det blir bedre forhold for gående og syklister.

Siste nyheter