Et enda grønnere og tryggere Frogner

Hvordan kan Frogner bli Grønnere og Tryggere?

Velkommen til åpent medlemsmøte i Frogner Høyre 20. august klokken 19-21 på Høyres hus

Frogner Høyre er i gang med programarbeidet for perioden 2015-2019, vi ønsker en åpen og inkluderende programprosess hvor alle medlemmer har mulighet til å delta.

Programarbeidet i bydelen er lagt opp etter samme struktur som OsloHøyres programarbeid og er delt inn i områdene
• Grønn by
• Trygg by
• Levende by
• Skapende by
• Smart by

På medlemsmøtet 20. august vil temaene være Grønn bydel og Trygg bydel.

Byrådsleder Stian Berger Røsland vil holde en kort innledning om programarbeidet og resten av møtet vil brukes til brainstorming, innspill og diskusjoner for hvordan Frogner kan bli grønnere og tryggere.

Vel møtt!

Har du spørsmål kan du kontakte Linda Treider på mail: [email protected] eller mob: 92 43 42 50

Siste nyheter