Et løft for yrkesfagene

- Høyre gikk til valg på konkrete tiltak for å gi yrkesfagene et løft. Arbeiderpartiet gikk til valg på en plan., sier fraksjonsleder for utdanning Saida Begum. Foto: colourbox.com

– Byrådspartiene stemmer ned alle punktene i Høyres yrkesfagsløft. Det er uforståelig, sier Saida Begum, fraksjonsleder i kultur- og utdanningskomiteen.

Onsdag 22. juni behandler bystyret Høyres private forslag med konkrete tiltak for å løfte yrkesfagene. I 2016 søkte færre elever seg til yrkesfag enn tidligere år. Dette er en utvikling som ikke er i tråd med behovet som næringslivet har for fagarbeidere i årene fremover.

Derfor haster det med et yrkesfagløft i Osloskolen.

Saida Begum er fraksjonsleder av Kultur- og utdanningskomiteen i Oslo bystyre. Foto: Foto: Oslo kommune/Sturlason
Saida Begum er fraksjonsleder av Kultur- og utdanningskomiteen i Oslo bystyre. Foto: Oslo kommune/Sturlason

Konkrete tiltak

– Høyre gikk til valg på konkrete tiltak for å gi yrkesfagene et løft. Arbeiderpartiet gikk til valg på en plan. De vet tydeligvis fortsatt ikke hva de vil med yrkesfagene, siden de stemmer ned alle våre forslag, sier Begum.

Byrådet begrunner i hovedsak nedstemmingen ved at de ikke har fått lang nok saksbehandlingstid i bystyret. Forslaget fra Høyre ble oversendt komiteen i april.

I tillegg har både Høyre og Venstre foreslått at saken kunne gå i et ekstraordinært møte i komiteen. Det var ikke byrådspartiene interessert i.

Høyre gikk til valg på konkrete tiltak for å gi yrkesfagene et løft. Arbeiderpartiet gikk til valg på en plan.

Uenighet om skolenes utstyrsparker

Byråd Tone Tellevik Dahl har derimot uttrykt at hun er imot forslaget om at skolenes utstyrsparker må utbedres slik at utstyret er likt det som brukes i næringslivet.

Byråden begrunner standpunktet med at næringslivets behov ikke skal være styrende for utdanningen.

– Vi utdanner ungdom i yrkesfag slik at de kan få en jobb. Da er det absurd at byråden mener at behovet til de som skal ansette dem ikke skal være styrende for hva elevene lærer, sier Begum.

Forberede elevene til arbeidslivet

Å få prøve ut faget sitt i praksis er svært viktig for både elevenes læring og motivasjon. Derfor mener Høyre at det skal opprettes flere utvekslingsprogram mellom skole og næringsliv.

Å få prøve ut faget sitt i praksis er svært viktig for både elevenes læring og motivasjon.

Høyre vil også innføre ordninger hvor fagfolk kan få jobb som yrkesfaglærere i Osloskolen og at yrkesfaglærere gis mulighet til å hospitere i næringslivet. På denne måten vil alle som underviser elevene har best mulig kjennskap til bransjene elevene skal begynne å jobbe i.

– Vi vil at elevene skal være best mulig forberedt når de kommer ut i jobb, samtidig som at undervisningen skal oppleves som relevant for det eleven er interessert i, sier Begum.

– Derfor er det også viktig at undervisningen er mest mulig yrkesrettet, avslutter fraksjonslederen.SKISSE_oslo_skole1

Siste nyheter