Et mangfoldig og inkluderende Oslo

Et mangfoldig og inkluderende Oslo

Leder av Oslo Høyre, Heidi Nordby Lunde, innledet på Oslo Høyres årsmøte i kveld. I sitt innlegg var hun innom valget i 2019, utvidelsen av Solberg-regjeringen og det politiske året som er lagt bak oss.

Heidi startet innlegget med å takke de frivillige i Oslo Høyre for innsatsen i 2018.

– Det en glede å følge alt det dere gjør hver eneste dag for å bidra til at Oslo blir en bedre by. Enten det er å stå på stands eller delta på morgenaksjoner, alt det arbeidet som blir gjort lokalt i bydelsutvalgene, den jobben som gjøres i bydelsforeningene og i bystyret, sa Heidi Nordby Lunde til de rundt 200 fremmøtte.

Troverdige løsninger

Heidi snakket så videre om viktigheten av å være kontinuerlig tilstede og tilgjengelige for Oslos innbyggere. Ikke bare når det er valgkamp.

-Vi må forstå vår egen by og innbyggernes virkelighet, og med troverdighet fremme løsninger på faktiske problemer for faktiske mennesker, sa Heidi.

Høyre i regjering

Etter fem år i regjering begynner vi nå å se resultatene av hva Høyre har fått til i regjering.

– Da Erna Solberg ble statsminister i 2013 var økonomien i ferd med å gå fra full gass til halv fart og ledigheten økte. Med en oljepris på opp til 120$ fatet, med arveavgift og høyere formuesskatt enn i dag, så økte sykehuskøene under den rødgrønne regjeringen og det ble 15000 flere fattige barn.

– Det er ikke nødvendigvis slik at høyere skatter betyr mer velferd. Med Høyre i regjering har vi redusert skattenivået, samtidig som sykehuskøene har gått ned og lavinntektsfamilier har tilbud om både gratis kjernetid i barnehagen og fritidsaktiviteter. Det er ingen motsetning mellom skattelette og velferd. Det handler om prioriteringer. Det vi har gjort i regjering skal vi også gjøre i Oslo.

Valget i 2019

Heidi sa at årets valg vil bli et være eller ikke være for mangfoldet i Oslo.

-Valget 2019 står mellom et Høyre-ledet byråd som vil gjøre hverdagen enklere og bedre for folk, eller et byråd som skaper unødvendige konflikter. Det står mellom å prioritere kvalitet og mangfold i omsorgen, eller å rekommunalisere private veldrevne sykehjem og barnehager.

-Det står mellom å beholde og øke en boligskatt som gjør det dyrere å bo i en allerede dyr bo, eller å prioritere bedre med fellesskapets midler. Det står mellom å gjøre byen enkel og tilgjengelig å ferdes i for alle, eller å skape konflikter og hindringer for reisende og lokalt næringsliv. Det handler om å se Oslo som en inkluderende by for alle, eller å fortsette å skape unødvendige skiller mellom oss som bor her gjennom å snakke om den delte byen.

Inkludere fra dag en

Også kunnskapsbyen snakket Heidi om viktigheten av og om hvordan Høyre har sørget for landets beste skole til tross for mest mangfoldige elevmasse.

– En god skole er svaret på nesten alt –det er viktig for den enkelte, det er viktig for byen vår og viktig for Norge.

– Vi må inkludere fra dag en, og fortsette med det –hver eneste dag. At fraværsgrensa har ført til at noen sliter med legeerklæring så skal vi bidra til å løse dette, men en reduksjon i frafall på opp til 40 prosent i enkelte klasser og skoler er magisk. Høyres politikk virker, avsluttet Heidi Nordby Lunde.

Siste nyheter