Et programutkast for en inkluderende by med muligheter for alle

Et programutkast for en inkluderende by med muligheter for alle

Et styrket kollektivsystem, trygge oppvekstmiljøer, en Osloskole som gir muligheter for alle og økt valgfrihet og kvalitet i eldreomsorgen, er blant hovedsatsingene i førsteutkastet til Oslo Høyres bystyreprogram for 2019-23.

Oslo Høyres programkomité har nå sendt førsteutkastet til bystyreprogram for perioden 2019-23 ut på høring i partiorganisasjonen.

Programkomiteen har jobbet siden november i fjor med utkastet til det som skal danne grunnlag for den politikken Oslo Høyre går til valg på i 2019, og som skal vedtas av Oslo Høyres årsmøte i januar.

Bred prosess

Nyheter - Leder for programkomiteen, James Stove Lorentzen

Leder for programkomiteen, James Stove Lorentzen

Programkomiteen har gått bredt ut i arbeidet for å hente innspill til programmet. Det har vært holdt åpne innspillsmøter, standsaksjoner og speed-dating med programkomiteen. Oslo-innbyggere, Høyre-medlemmer, organisasjoner, bedrifter og foreninger har vært invitert til å bidra i arbeidet, og ni ulike temagrupper med bred representasjon fra hele partiet har arbeidet for å komme med sine bidrag til prosessen.

Vi gikk inn for å ha en programprosess som har vært mer åpen og inkluderende enn noen gang tidligere. Vi har fått inn svært mange innspill både fra medlemmer og fra vanlige velgere uten noen tilknytning til Høyre. Komiteen mener at dette programutkastet gir et godt utgangspunkt for de diskusjonene partiet nå skal ha om politikken vi skal gå til valg på neste høst, sier James Stove Lorentzen, leder for programkomiteen.

Visjoner for fremtidens Oslo

Nyheter - Nestleder i programkomiteen, Mathilde Tybring-Gjedde

Nestleder i programkomiteen, Mathilde Tybring-Gjedde

Programutkastet inneholder visjoner for fremtidens Oslo og mange konkrete punkter til ny politikk.

I programmet løfter vi frem flere forslag til hovedsatsinger, hvor alle skal bidra til å skape en trygg, raus, grønn og moderne by. Oslo skal være en fremtidsby som omfavner nye idéer og sikrer muligheter for alle. Vi ønsker å sikre trygge oppvekstmiljøer for alle barn i byen vår. Alle barn skal kunne norsk før de begynner på skolen. Og ingen barn skal gå ut av grunnskolen uten å kunne lese, skrive og regne skikkelig, sier Mathilde Tybring-Gjedde, nestleder i programkomiteen.

Høyre vil føre en politikk som setter mennesket og ikke systemet i sentrum, enten man er elev, pasient, bruker eller passasjer. Vi ønsker mer valgfrihet og økt kvalitet i omsorgstilbudene. I dette programutkastet presenterer vi konkrete tiltak for å redusere klimagassutslippene i Oslo. På kollektivfeltet ønsker vi å styrke tilbudet for å sikre at alle kommer seg miljøvennlig, raskt og effektiv frem. Samtidig er det viktig både for næringslivet og beboere at byen vår ikke stenges helt for biler. Det må fortsatt være mulig å bo i byen og ha – eller ha tilgang til – en bil, fortsetter Mathilde Tybring-Gjedde.

En politikk som spiller på lag med innbyggerne

Den blå tråden gjennom hele programforslaget er at Oslo skal være en raus, inkluderende og fremtidsrettet by som spiller på lag med innbyggerne. Vi har troen på at folk selv tar de beste valgene for seg og sin familie, enten dette gjelder barnehage, skole, eldreomsorg eller andre ting. Og vi vil at kommunen skal drives på en effektiv måte uten for høyt skattetrykk for innbyggerne. Høyre styrte byen på en god måte gjennom 18 år – uten å kreve inn ekstraskatt fra innbyggerne. Det skal vi gjøre igjen: Eiendomsskatten skal avvikles, forsikrer James Stove Lorentzen.

Les førsteutkastet her

Gi oss ditt innspill

Bidra til programarbeidet gjennom din lokalforening! Mange lokalforeninger har åpne programmøter i oktober og november.

Fortell oss hva du synes om programutkastet! Send oss innspill på oslohoyre.no/innspill.

Siste nyheter