Et risikabelt rødt budsjett

Med det røde byrådets budsjett frykter Gruppeleder Eirik Lae Solberg at det må kuttes i tjenestetilbudet til innbyggerne midt i året. Foto: Oslo Høyre

– Byrådet setter Oslo kommune i en sårbar økonomisk situasjon ved å fjerne de økonomiske bufferne som tidligere lå i budsjettet, sier Høyres gruppeleder Eirik Lae Solberg.

Solberg mener at byrådet risikerer at tjenestetilbudet til barn og unge, eldre og pleietrengende må kuttes midt i året. Inntektene fra eiendomsskatten og økte parkeringsinntekter spres tynt ut.

Gruppeleder Eirik Lae Solberg Finansbyråd Eirik Lae Solberg
Gruppeleder Eirik Lae Solberg

Radikale inntektsendringer
Det nye byrådets budsjett inneholder to inntektsøkninger for kommunen.

Den ene er den varslede eiendomsskatten som er estimert til å gi en inntekt på 150 millioner i 2016. Disse inntektene brukes på en rekke mindre utgiftsposter uten tydelige prioriteringer eller en klar profil.

De 500 årsverkene til pleie og omsorg som AP lovet i valgkampen er nå blitt til 100 nye stillinger de neste fire årene. Byrådet legger også opp til at eiendomsskatten på boliger vil ramme hardere fordi de reduserer mulighetene for å få flere bunnfradrag dersom huset ditt har flere boenheter.

Det andre er en økning i parkeringsavgiften som gir en inntekt på 79 millioner.

I tillegg til å øke prisnivået for parkering utvides tidsrommet slik at man nå må betale fra mandag til lørdag mellom 09.00 – 20.00 i hele byen. Det kommer ikke klart frem hvordan byrådet vil håndtere inntektsbortfallet når personbiler skal stenges ute fra området innenfor Ring 1.

Økt risiko for kommunens økonomiske buffer
Byrådet reduserer avsetningen til strategisk eiendomskjøp fra 300 til 100 millioner kroner i 2016. Samtidig kutter de i bufferen for økonomisk sosialhjelp, og tømmer Oslo kommunes forsikringsfond.

Byrådet påpeker selv at de er usikre på om de rekker å innføre eiendomsskatt i 2016, men velger likevel å bruke disse pengene.

– Dersom den usikre økonomiske situasjonen i norsk økonomi fører til lavere skatteinntekter og økt behov for sosialhjelp må byrådet kutte i tjenestene til innbyggerne midt i året, sier Høyres finanspolitiske talsperson Øystein Sundelin.

– Dette er en for stor risiko å ta, mener Sundelin.

Idrett og kultur

Byrådet har satt skiskytter VMs sentrumsarrangement i spill ved å ikke bevilge midler til gjennomføring.

Det er også skapt en usikkerhet rundt Deichmanske hovedbibliotek i Bjørvika.

Videre er Åsland skytebane fjernet fra budsjettet og flerbrukshallen ved Uranienborg skole er i beste fall skjøvet fremover i tid.

Til tross for Arbeiderpartiets løfter om å styrke bydelsøkonomien legger byrådet opp til reduserte rammer for bydelene neste år.

– Oppsiktsvekkende nok greier byrådet heller ikke å prioritere kollektivtrafikken, som får trangere rammer enn det borgerlige byrådet la opp til, avslutter Lae Solberg.

Siste nyheter