Et skolebudsjett for distriktene, et klimabudsjett for bilisten

 

Et dårlig klimabudsjett 

Regjeringen Støre la denne uken fram fram et statsbudsjett som øker CO2-avgiften, men samtidig skjermer bilistene gjennom å redusere veibruksavgiften og trafikkforsikringsavgiften. Dette er ikke heldig for å klare å nå klimamålene våre i Oslo.

Vi må gjøre det billig å velge klimavennlige alternativer, det er ikke likegyldig om du kjører en dieselbil med gammel, forurensende motor, eller om du sykler eller kjører elbil. Skal vi nå klimamålene, kreves helt andre tiltak.  

Etter at Arbeiderpartiet lovet 1,5 milliarder kroner til karbonfangst og lagring på Klemetsrud-anlegget, er det skuffende at det ikke kommer en krone til dette i budsjettet. Her har Høyre foreslått at Oslo samarbeider med nabokommunene om å få på plass en finansiering, sammen med EUs innovasjonsfond, men dette har også Ap, SV og MDG stemt ned i bystyret. Dette er det største punktutslippet i Oslo, og denne teknologien vil kunne bety mye for mange avfallsanlegg i hele verden.  

Et skolebudsjett for distriktene 

Støre-regjeringen vil prioritere de små skolene i landet framfor skolene i de store byene. Dette medfører at skoler med mange elever vil få mindre støtte enn skoler med få elever. Høyre mener de store pengene i skolebudsjettet bør målrettes til de skolene med størst utfordringer. 

Et eksempel på dette: Med forslaget fra Støre-regjeringen får en elev i Oslo rundt 1161 kroner, imens en elev i Stange får rundt 3136 kroner. Skoler med få elever blir prioritert foran skoler med mange elever. Det er ikke antallet elever som burde avgjøre støtte, men hvor utfordringene er størst.  

I Oslo har vi elever som møter opp på første skoledag med en tom ryggsekk, og som ikke forstår hva læreren sier. Vi må satse på de grunnleggende ferdighetene i skolen – og det gjør vi best gjennom å satse på at alle barn faktisk kan lese, skrive og regne. Den nye sosialistiske regjeringen foreslår i tillegg å kutte ekstratimen i naturfag som var foreslått.  

Alt i alt fokuseres pengene for skole på alt annet enn det som er viktig i skolen; nemlig god undervisning som skaper muligheter for alle barn og unge i fremtiden.  

Barn og unge i byene mister tiltak 

Alt for mange barn og unge i Oslo opplever å stå utenfor fritidsaktiviteter på grunn av foreldrenes økonomi. Det kan ikke være sånn at det er foreldrenes økonomi som skal avgjøre om hvorvidt du skal få tilbud etter skoletid eller ikke. Derfor foreslo Høyre-regjeringen å tilby alle barn og unge et fritidskort, som de kunne bruke på den aktiviteten de selv ville. Dette forslaget ønsker Støre-regjeringen å kutte. Det er ikke et budsjett for de som faktisk trenger vår støtte og hjelp.  

Fontenehuset mister verdifull støtte 

Regjeringen reduserer bevilgningen til Fontehuset med 15 mill. kroner sammenlignet med forslaget i Prop. 1 S (2021-2022). På toppen av dette kutter byrådet i Oslo den totale støtten for Fontenehuset Øst, Sentrum og Mortensrud. Fontenehuset gir mennesker med psykisk sykdom nytt håp, bedre helse og en fot inn i arbeidslivet. Deres resultater viser at flere av deres medlemmer får redusert behov for innleggelse, er i jobb, praksis eller studier, får større tro på egne muligheter og opplever bedring av egen helse. Det har vært en kraftig økning blant mennesker med mental uhelse etter pandemien. Skal vi være den rause, inkluderende og sosiale byen for våre innbyggere, så trenger vi et større spleiselag fra stat og kommune. I dette tilfellet er det dessverre helt fraværende. 

Siste nyheter