Et trist og visjonsløst budsjett for Oslo

Faksimilie Oslobudsjettet 2021
Faksimilie Oslobudsjettet 2021

 

I dag lanserte byrådet i Oslo et budsjett som ikke svarer på byens mange utfordringer. Samtidig som de klarer å gjøre det dyrere for vanlige folk. 

Svakt klimabudsjett 

Det blir ikke gjort noen store satsinger på å kutte store klimagassutslipp. Byrådet legger ikke opp til finansiering av karbonfangst på Klemetsrud. Et tiltak som ville redusert klimagassutslippene på lik linje med å fjerne 200.000 biler årlig. 

Nullutslipp på varebiler og tungtransport har byrådet heller ikke valgt å prioritere. Skal Norge nå målet om at alle nye biler som selges etter 2025 skal være utslippsfrie må Oslo få opp farten på utbygging av ladestasjoner. Nye sykkelveier og 6 nye hurtigladere neste år er ikke nok for at Oslo og Norge skal nå klimamålene. 

Næringsfiendtlig politikk 

Byrådet planlegger å kjøpe opp populære private barnehager og sykehjem istedenfor å forbedre de kommunale tjenestene. Dette er en næringsfiendtlig politikk som vil skremme private fra å starte opp, jobbe og finansiere Oslo’s velferd. Vi beveger oss inn i en framtid med mindre oljepenger. Dermed kan vi ikke forvente at kommunen skal subsidieres av oljeinntekter fra Nordsjøen. Flere arbeidsplasser i privat sektor er nødvendig for at vi skal ivareta velferdsstaten. 

Samtidig ser vi et økt byråkrati med at Raymond Johansen mener han trenger 67 millioner kroner mer neste år for å drifte sitt eget kontor. 

Ingen satsing på innholdet i skolen

Den eneste satsing i skolen er gratis kommunale brødskiver til elevene og gratis halvdagsplass i AKS, selv til foresatte med god økonomi. 

Oslo Høyre savner at byrådet har faglige ambisjoner på elevenes vegne. Like viktig savner vi en plan for hvordan man skal få motivasjonen og lærelysten opp hos elevene, og mistrivsel, stress og mobbing ned.

Tredje boligsektor fremdeles kun et luftslott.  

Byrådspartienes lovnader i valgkampen om å skaffe de med dårlig økonomi billige boliger i Oslo viser seg å være tomme valgløfter. Kommunen må ta ansvar og bygge flere boliger. Samtidig må de oppheve forbudet mot byggingen av små leiligheter i sentrumsbydelene. 

Hva skjedde med hjemmekontor?

Det er oppsiktsvekkende hvordan byrådet ikke har tatt inn over seg det vi lærte under pandemien, at mange både kan og ønsker større fleksibilitet i hverdagen ved å jobbe mer hjemmefra.

Man legger opp til at passasjertallet i kollektivtrafikken tar seg opp igjen til nivået før pandemien. Vi tror ikke alle som jobber i Oslo savner rushtrafikken. Tvert imot tror vi mange ønsker er mer fleksibel arbeidshverdag for å løse tidsklemma, og vi forstår ikke hvorfor byrådet ikke har en eneste tanke om denne problemstillingen.

I tillegg så går MDG og de andre byrådspartiene, igjen, i mot sitt valgløfte om å senke prisene på kollektivtrafikk. Nok en gang vil de øke. 

Dette er ikke et budsjett som vil hjelpe Oslo og byens innbyggere i riktig retning etter pandemien. 

 

Siste nyheter