Et visjonsløst Oslobudsjett

Det røde byrådets første budsjett mangler tydelige prioriteringer, og til tross for innføringen av eiendomsskatt, gjennomføres det betydelige kutt i Oslo kommunes virksomheter. Skolen er budsjettets største taper, og bydelene får også et rammekutt på 11 millioner til tross for lovnader om at de skulle styrkes i valgkampen.

Skolen er den største taperen i byrådets budsjett, og det er tydelig at venstresiden ikke prioriterer kunnskap og utdanning. I tillegg avvikler de en ekstra undervisningstime i 5.-7. trinn.

Oppsiktsvekkende

– Det er oppsiktsvekkende at byrådet kutter i skolen, til tross for det økte økonomiske handlingsrommet de har. Dette er et tydelig retningsskifte for Osloskolen, hvor midler prioriteres bort fra undervisning, sier nestleder i finanskomiteen Øystein Sundelin.

– Høyre har sørget for at Oslo har hatt flere undervisningstimer på barnetrinnet enn statens minstetimetall siden 90-tallet. Det første det nye byrådet gjør er å kutte en undervisningstime i 5.-7. klasse. I tillegg gikk Høyre til valg på å gi Oslos elever fra første til tiende trinn flere undervisningstimer i uken, sier Sundelin.

Øystein Sundelin er nestleder i finanskomiteen i Oslo bystyre.
Øystein Sundelin er nestleder i finanskomiteen i Oslo bystyre.

Borgerlig regjering prioriterer Oslo

Byrådet får en økning i sitt økonomisk handlingsrom på 955 millioner i 2017 som økes til 2,249 milliarder i 2020. Den viktigste bidragsyteren til dette er innføringen av eiendomsskatt på 450 millioner kroner, og økningen i frie inntekter på 353 millioner i 2017.

Sistnevnte kan vi takke den Oslovennlige regjeringen og det borgerlige stortingsflertallet for. Økningen i frie inntekter blir på hele 563 millioner i 2020.

– Vi er glade for at vi har en borgerlig regjering som prioriterer Oslo. Det er likevel svært bekymringsfullt at byrådet øker Oslo kommunes gjeld, til tross for at de har et betydelig økt økonomisk handlingsrom, sier Høyres gruppeleder Eirik Lae Solberg.

– Byrådets budsjettforslag viser også at eiendomsskatten rammer stadig flere, og at regningen blir stadig høyere, sier Solberg.

Eirik Lae Solberg er Høyres gruppeleder. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen.
Eirik Lae Solberg er Høyres gruppeleder. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen.

Gjeldsgrad på 100 %

Byrådet bruker i tillegg 450 millioner kroner fra kommunens pensjonsfond i 2020. Dette er i praksis en økning av Oslo kommunes gjeld.

Innen 2020 nærmer Oslo kommune seg dermed en gjeldsgrad på 100%, og Oslo er med det belånt opp til pipa.

I tillegg foretar Raymond Johansens byråd den laveste overføringen fra drift til investering vi noen gang har sett, som kun er på 82 millioner.

Siste nyheter