EU vil styrke forsvaret av Europa

EU-kommisjonen legger frem et program for forskning og utvikling innen forsvarsteknologi som drives frem i flernasjonal regi. Foto: © European Union, 2018
Nylig var det møte i EU-kommisjonen om sikkerhetssituasjonen i Europa, hvor det kom frem at Kommisjonen satser sterkt på utvikling av EUs forsvarsteknologi. Denne utviklingen må Norge ta alvorlig og posisjonere oss for å ta mest mulig del i det europeiske samarbeidet om sikkerhet.

Forskning og utvikling av forsvarsteknologi

Federica Mogherini, nestleder i EU-kommisjonen, redegjorde for kommisjonens initiativ for å styrke forsvaret av Europa og den europeiske forsvarsindustrien. Det legges et program for forskning og utvikling innen forsvarsteknologi som drives frem i flernasjonal regi. EU har igangsatt arbeidet med «Preparatory Action on Defence Research», også kalt PADR.
Nyheter - Michael Tetzschner, nestleder av Stortingets utenriks- og forsvarskomité hilser på Federica Mogherini, EUs «utenriksminister» og nestleder i EU-kommisjonen, under et møte i Sofia om sikkerhetssituasjonen i Europa.

Michael Tetzschner, nestleder av Stortingets utenriks- og forsvarskomité hilser på Federica Mogherini, EUs «utenriksminister» og nestleder i EU-kommisjonen, under et møte i Sofia om sikkerhetssituasjonen i Europa.

EU en sentral rolle i forsvarsindustrien

Det planlegges investeringer på 90 millioner euro frem til år 2020, og som følges opp av European Defence Research Program (EDRP), med en årlig ramme på 500 millioner euro. Deretter planlegger kommisjonen å sette av 1 milliard euro per år til flernasjonale europeiske rammer, som skal utløse det firdobbelte fra medlemslandene. Mange forutsetninger kan endres underveis, men Kommisjonens pakke er en bekreftelse på at EU vil spille en helt sentral rolle i restruktureringen av markedet for forsvarsindustrien i vår verdensdel i årene som kommer.

Norge med et starthandicap

Denne utviklingen må vi med et starthandicap som ikke-medlemsland i EU ta alvorlig. Inntil videre er vi en del av prosjektet da vi som eneste land utenfor EU deltar i PADR. Men vi må fortsatt arbeide aktivt for å bli med i de neste fasene, i første omgang EDRP. Norsk forsvarsindustri må være en del av den europeiske forsvarsindustrien. Norge må posisjonere seg for å ta sterkest mulig del i europeisk samarbeid om vår sikkerhet, også med tanke på industrielt samarbeid som kan komme Norge til gode.

Dobbelt sikring

Teknologiutvikling på forsvarsområdet styrker også sivil kunnskapssektor. For Norge er det viktig å betone at europeisk sikkerhetssamarbeid er et spørsmål det klatresporten omtaler som dobbelt sikring. Derfor skal atlanterhavsaksen og NATO fortsatt være den viktigste komponenten i all overskuelig fremtid. Heldigvis er det også holdningen blant de europeiske NATO-land, slik de understreket det i Sofia.

Siste nyheter