Evaluering av valgkampen

Oslo Høyres evalueringsutvalg har startet sitt arbeid med å evaluere stortingsvalgkampen 2017.

Utvalgets mandat er  «å vurdere hvorvidt Oslo Høyre har hatt en gjennomarbeidet plan for sin strategi, taktikk, ressursbruk og operative evne, og hvorvidt dette har blitt fulgt opp gjennom valgkampen».

Alle som har deltatt i valgkampen vil om kort tid bli invitert til å gi tilbakemeldinger gjennom en nettbasert spørreundersøkelse.

Dersom du har innspill til spesielle momenter evalueringsutvalget burde ta med seg i sitt videre arbeide, kan dette sendes til utvalgets sekretær Lars-Jørgen Kihlberg Olsen på epost [email protected]

Fristen for å sende inn bidrag er 16. oktober.

 Utvalget består av:

  • Ellen Christine Christiansen (leder)
  • Aksel Fridstrøm
  • Silje Lutro
  • Thea Schjerven
  • Reidar Stockfleth
  • Grete Horntvedt

Siste nyheter