Fabian åpnet senter for hjelp mot selvskading og selvmord

Fabian åpnet senter for hjelp mot selvskading og selvmord

Tekst og foto: Bjørn Bangvoll

Frogner Høyre og interessegruppen for helse og sosial i Oslo Høyre var sterkt representert da Fabian åpnet Landsforeningen for forebygging av selvskading og selvmord sine nye lokaler i Oslo.

I Frogner Høyre har vi i lang tid arbeidet for bedre psykologtjenester ute i skolene og vi har også fått programfestet en nullvisjon mht selvmord blant barn og unge.

Vi gratulerer LFSS  med sitt initiativ og lover å være en støttespiller slik at brukere og pårørende kan finne støtte i sin sårbare situasjon.

 

Siste nyheter