Stang og Røsland valgt til toppkandidater

Fabian Stang og Stian Berger Røsland stiller til gjenvalg

Fabian Stang og Stian Berger Røsland ble valgt som toppkandidater av Oslo Høyres representantskap 1. september

Ordfører Fabian Stang og byrådsleder Stian Berger Røsland ble 1. september enstemmig valgt av Oslo Høyres representantskap som henholdsvis Oslo Høyres ordførerkandidat for perioden 2015-­‐2019, på listens forhåndskumulerte plass nr. 1., og som Oslo Høyres byrådslederkandidat for perioden 2015-­‐2019, på listens forhåndskumulerte plass nr. 2.

Oslo Høyres medlemmer har gjennom e-­‐post, sosiale medier og informasjon på nettsidene fått anledning til å vurdere ordfører-­‐ og byrådslederkandidater innen 1. august 2014. Nominasjonskomiteens leder, Kristin Clemet, forklarte i sin tale at ingen andre enn Fabian Stang og Stian Berger Røsland er foreslått.

Nominasjonskomiteen tolker dette slik at det er stor begeistring blant Oslo Høyres medlemmer for de to som har styrt Oslo som hhv. ordfører siden 2007 og som byrådsleder siden 2009. En enstemmig nominasjonskomité har også med stor glede og entusiasme konstatert at både Fabian Stang og Stian Berger Røsland stiller seg til disposisjon for en ny periode for Oslo Høyre. Nominasjonskomiteen anbefaler derfor Oslo Høyres representantskap å velge Fabian Stang på listens plass nr. 1, og Stian Berger Røsland på listens plass nr. 2, avsluttet Clemet

Voteringen ble deretter gjennomført ved akklamasjon.

Siste nyheter