Færre kommuner gir bedre tjenester

Michael Tetzschner

Oslo Høyres representantskap har vedtatt sin høringsuttalelse til «Partihøring 03/2014 Kommunereformen – en velferds- og lokaldemokratireform for kommunene». Partihøringen kommer som et resultat av at Høyre vil styrke lokaldemokratiet og gi folkevalgte lokalt større makt og ansvar.

For å oppnå dette har Høyre/FrP-regjeringen igangsatt en kommunereform som skal sikre større og mer robuste kommuner, og som gir kommunene ansvar for flere oppgaver fylke og stat har i dag. For å få på plass en best mulig reform ønsket Høyre å høre fylkespartienes tanker og innspill til hvordan kommunene kan styrkes som lokaldemokratisk arena.

Sterkt lokaldemokrati
– Oslo Høyre ønsker velkommen en kommunereform som gir større kommuner og bedre tjenester til innbyggerne. Et sterkt lokaldemokrati er bærebjelken i et velfungerende samfunn. For å styrke lokaldemokratiet må kommunene få flere oppgaver og den statlige styringen må reduseres. Det vil gi innbyggerne økt innflytelse over egen hverdag og sitt eget lokalmiljø, sa lederen for arbeidsgruppen som har utarbeidet høringsuttalelsen, Michael Tetzschner.

I partihøringen ble det blant annet stilt spørsmål om man har eksempler på oppgaver eller ansvar som kommunene bør ta over fra andre forvaltningsnivåer, eller ta større del i enn i dag, samt om man har eksempler på lover og regler som bidrar til for sterk eller for svak statlig styring av kommunenes tjenester.

– Av statlige oppgaver som kommunene kan overta mener Oslo Høyre at Statens tiltaksansvar knyttet til NAV, distribusjon av tekniske hjelpemidler (NAV), familievernet, statens ansvar for rehabilitering og bestilleransvaret for lokal togruter er særlig relevante for Oslo kommune. Uttalelsen peker samtidig på at det har skjedd en utvikling i retning av økt rettighetslovgivning. Dette innebærer at kommunenes frie handlingsrom reduseres og det blir mindre muligheter for politiske prioriteringer lokalt. Oslo Høyre ber regjeringen være varsom med fremtidig rettighetslovgivning, sier Tetzschner.

Les hele høringsuttalelsen. (pdf)

Siste nyheter