Fellesmøte OASH 30.10.18

Statssekretær Svein Flåtten om Høyres prinsipper: «Den personlige friheten er sentral i Høyres verdisyn, men den personlige friheten må alltid veies mot hensynet til andres personlige frihet».

Nyheter -

«Høyre vil forandre for å bevare. Det ligger i vår liberale konservatisme. Derfor må vi være med på endringer», sa Flåtten til en lydhør forsamling på innpå 90 seniorer fra Oslo og Akershus.

Siste nyheter