Fellesmøte om Klima og transport

Stortingsrepresentant Stefan Heggelund tente seniormedlemmene på fellesmøtet Oslo/Viken SH 22. august med budskapet om at vi ikke har noe valg: Klimamålene må nås.

Stortingsrepresentant Nils Aage Jegstad fra Akershus orienterte saklig om utslipp fra landbruk og transport.

Foto: Stefan sammen med OSHs leder Grete Horntvedt.

Siste nyheter