Fem grunner til å stemme Høyre

Erna og Fabian

Fem gode grunner til at du bør stemme Høyre.

1) Bedre skole

Norske barn har høye forventninger og er kunnskapstørste når de begynner på skolen. Likevel er det slik at mange elever ikke møter nok utfordringer eller lærer nok i løpet av grunnskolen. Elevene i Høyre-styrte Oslo har syv år på rad blitt kåret til landets beste. Vi tror den samme skolepolitikken kan løfte elever over hele landet.

Læreren er nøkkelen til en bedre skole.

Karakterer i barneskolen
Høyre vil ha en bedre skole gjennom å satse på læreren. Foto: colourbox.com

Høyre vil:

 • ha en bedre skole som er tilpasset hver enkelt elev
 • sørge for at vi har verdens beste lærere ved å gjøre om lærerutdanningen til en femårig masterutdanning, heve inntakskravene og øke etter- og videreutdanningen
 • tillate differensiert undervisning når det er pedagogisk begrunnet, men elevene skal ikke deles inn permanent etter faglig nivå.

 

2) Bedre kollektivtrafikk og veier

Høyre vil sastse mest der det bor flest. Ikke bare bor størstedelen av landets befolkning i Osloregionen, men person- og varetrafikken til og fra resten av landet passerer også her. Derfor trenger vi en rask og omfattende utbygging av vei og jernbane i og rundt hovedstaden. Vi trenger også å satse enda mer på bedre kollektivtrafikk på grunn av befolkningsveksten.

Høyre vil ha T-bane til Fornebu og ny T-banetunnel i sentrum.

Bedre kollektivtrafikk
Høyre vil ha enda bedre kollektivtrafikk.

Høyre vil:

 • oppruste jernbanen til Inter-City standard på Østlandet
 • se boligutbygging og kollektivtransport i sammenheng ved planlegging og byutvikling
 • 50 prosent statlig medfinansiering av kollektivprosjekter rundt de største byene
 • ha T-bane til Fornebu
 • samarbeide med private for å bygge vei raskere og mer helhetlig enn i dag
 • fortsette prioriteringene i Oslopakke 3-forliket med ny E18 vestover, Fossumdiagonalen i Groruddalen, Manglerudtunnelen og Røatunnelen.

3) Trygg by

Uten trygghet har man heller ikke frihet. Derfor vil Høyre ha flere politifolk i gatene, og mer av godt, gammeldags politiarbeid. Hovedstaden har helt spesielle utfordringer og merker innreisekriminaliteten i større grad enn de fleste andre steder i landet. Vi vil gjøre Oslo-politiet i bedre stand til å gjøre jobben sin.

Høyre vil ha mer synlig politi i gatene.

Politibil stortinget
Høyre vil ha en tryggere by og mer politi i gatene.

Høyre vil:

 • styrke bemanningen i politiet, og få mer synlig politi i gatene
 • gjeninnføre forbudet mot tigging for å bekjempe menneskehandel og organisert kriminalitet
 • utstyre politiet med moderne teknologi og IKT-systemer
 • vurdere behov for etter- og videreutdanning av politiet.

 

4) Flere i arbeid

For Høyre er målet at alle som kan arbeide får anledning til det. Arbeid er grunnlaget for velferd, trygghet, selvstendighet og verdighet. En solid og nyskapende næringspolitikk er et avgjørende virkemiddel for å trygge jobber og å sikre dem som står utenfor arbeidslivet, en ny sjangse til å komme i arbeid.

Høyre vil ha flere tilbake i arbeid.

Eldre i arbeid
Høyre vil at det skal lønne seg å jobbe. Foto: colourbox.com

Høyre vil:

 • føre en politikk som sikrer at det lønner seg å jobbe
 • øke innsatsen for å få flere funksjonshemmede inn i arbeidslivet, blant annet gjennom ordningene med funksjonsassistanse og jobbreiser
 • sikre at flere kan komme raskere tilbake til jobb gjennom en forbedret «Raskere tilbake»-ordning
 • senke skatten på lave og middels inntekter for å sikre at det blir mer lønnsomt å jobbe.

 

5) Bedre helse

Høyre vil gi pasientene mer makt og økt valgfrihet. De som har behov for behandling eller rehabilitering, skal få hjelp når de trenger det. Høyre vil ta alle gode krefter i bruk – vi må slippe private og frivillige til. Høyre vil ha mer åpenhet om kvalitet i helsevesenet, slik at du selv kan ta en velinformert beslutning om hvor du ønsker å bli behandlet.

Høyre vil ha raskere behandlig og kortere helsekø.

Hender
Høyre vil redusere helsekøene. Foto: colourbox.com

Høyre vil:

 • innføre fritt behandlingsvalg på det offentliges regning, slik at pasientene får et alternativ til å stå i helsekø
 • praktisere åpenhet om resultatene på det enkelte sykehus
 • styrke behandlingstilbudet innen rus, psykiatri og rehabilitering
 • etablere en 48-timers frist for oppstart av diagnostikk ved mistanke om kreftsykdom.

 

Dette var fem gode grunner til å stemme Høyre. Del gjerne artikkelen med dine venner på Facebook.

 

Foto: CF-Wesenberg/kolonihaven.no

Siste nyheter