Fem ting du burde vite om Raymond Johansens budsjettforslag

Ap/SV/MDG-byrådet la denne uken fram sitt budsjettforslag. Her er noe av det vi ser i budsjettet.

1. Pensjonsfondet tømmes for 400 millioner.

Finansbyråden omtaler premieavviksfondet som et fond for dårlige tider. Fondet er satt av for å prøve å dekke inn det store gapet mellom penger vi har satt av til pensjon, og pensjonspengene vi faktisk må utbetale. Avviket er digert, og dette fondet burde ikke tømmes for 400 millioner kroner for å dekke løpende kostnader!

2. Ap/SV/MDG-byrådet regner med å få 2 mrd kompensert fra staten for koronahåndteringen.

De kaller det riktignok en avsetning som gjøres for å håndtere korona. Men det er altså bare en antakelse om hva Oslo vil få fra staten. Utgiftene til å håndtere koronaviruset i Oslo kommune har vært store. Til dels unødvendig store, fordi byrådet sa opp inngåtte avtaler med private virksomheter før sommeren, og måtte inngå hasteavtaler etter sommeren igjen, fordi viruset da blomstret opp igjen. Folkehelseinstituttet hadde advart om at smitten kunne øke når vi kom hjem fra ferie. Men byrådet stod dessverre uforberedt på dette da smitten økte. KS og regjeringen jobber nå med en mal for hva som er rimelig å dekke av kommunenes utgifter til korona, og hva dette utvalget konkluderer med blir avgjørende.  

3. De forutsetter at skatteinngangen blir som før.

Høyres bystyregruppe har den siste tiden hatt mange møter med næringsdrivende i Oslo, og deres representanter i NHO, Oslo Handelsstands forening, Visit Oslo med flere. De tegner ikke akkurat et bilde av at alt går som før. Det at regjeringen har snudd seg raskt rundt, har hjulpet veldig mange til å kunne permittere ansatte, istedenfor å gå til oppsigelser. Men det er virkelig tøffe tider i mange bransjer.

NHO sin undersøkelse blant 59 reiselivsbedrifter i Oslo viser følgende: 80% av reiselivsbedriftene i Oslo har mistet en fjerdedel av omsetningen sin. 2 av 3 reiselivsbedrifter har permittert ansatte. 2 av 5 bedrifter i reiselivsnæringen (hotell, servering, opplevelse og kultur) frykter konkurs, og over halvparten tror det vil skje innen utgangen av 2020.

Det er veldig rart at byrådet legger fram et budsjett som ikke tar dette inn over seg. Dette er en næring som bidrar med 1 milliard i skatteinntekter til kommunen. Dette er en næring med 20 milliarder i verdiskapning i 2019.

4. Skolebudsjettene kuttes nesten en halv milliard de neste årene.

Vi er bekymret for finansieringen av grunnskolene. Mange av skolene har veldig trang økonomi, og vi har de siste årene hørt om skoler som kutter i spesialundervisning og nødvendig læremateriell for å få budsjettene til å gå opp. Da er det et uheldig signal å sende til skolene at byrådet foreslår å kutte 60 millioner til Utdanningsetaten i 2021, og nesten en halv milliard totalt i økonomiplanperioden (441 MNOK). Det er ikke gitt en krone ekstra til skolene med trangest finansiering. Byrådet skriver selv i sitt budsjettforslag at kuttet i UDE ikke skal ramme tildelingen til hver enkelt skole, men det gjenstår å se. Vi er bekymret for at det er elevene som ender opp med å bli de store budsjettaperne. Og det etter en periode der elevene har hatt krevende dager med hjemmeskole og mye egentid.

5. Miljøbudsjett uten ambisjoner.

Budsjettet har lite visjoner på miljøsiden. Igjen ser vi at byrådet bekjemper bilen, istedenfor utslippene. Budsjettet foreslår et kraftig hopp i prisene på beboerparkering, fra dagens 3.600 til 5.400 kroner. Det skjer samtidig som man trapper ned etableringen av ladestasjoner, fryser klima- og energifondet, og legger opp til null nye ladepunkter for vare- og nyttetransporten. I tillegg kutter byrådet 25 millioner i prosjektet klimavennlige jobbreiser.

Byrådet har heller ikke funnet penger til nye politiske satsninger som vil redusere Oslos utslipp. Regjeringen legger 3mrd på bordet for å kutte klimagassutslippene i Oslo med 15pst gjennom CCS på Klemetsrud-anlegget, byrådet ønsker ikke å prioritere det i dette budsjettet.

I en tid da veldig mange i byen vår har en krevende privatøkonomi, er det en underlig hilsen å sende fra byrådet, å skru opp avgiftene. Skal vi få til det grønne skiftet, må vi politikere også komme med gulerøtter som frister folk til å velge mer miljøvennlig i hverdagen. Å bare svinge pisken som byrådet gjør, har økt klimagassuslippene i Oslo de siste årene. Det funker ikke.  

 

Siste nyheter