Høyre vil fjerne eiendomsskatten!

I disse dager kreves det inn eiendomsskatt for boliger og fast eiendom i Oslo. Eiendomsskatt er en usosial og urettferdig skatt som rammer uavhengig av betalingsevne. Det er dyrt nok å bo i Oslo fra før. Høyre sier nei til eiendomsskatt på folks hjem! 

I 2016 krevde Oslo kommune inn eiendomsskatt fra byens boligeiere og næringsdrivende for første gang på nesten 20 år. Alle de årene Høyre styrte byrådet og årene i opposisjon etterpå har vi hele veien stemt mot denne usosiale og urettferdige skatten på folks boliger. 

Oslo kommunes budsjett er på over 70 milliarder kroner. Politikk handler om å prioritere hva man skal bruke penger på. Dagens byråd har lagt opp til en kraftig utgiftsvekst. Å innføre eiendomsskatt slik Ap-byrådet gjorde, var å skyve ansvaret over på innbyggerne, når de selv ikke klarte å prioritere. Høyre vil redusere utgiftsveksten, men ikke kutte i tjenestene. Høyre klarer å prioritere eldreomsorg, skole, barnehage og kollektivtrafikk samtidig som vi finner rom for å kutte ut eiendomsskatten. 

En av fire boligeiere i Oslo har måttet betale eiendomsskatt i 2018 til tross for et bunnfradrag på 4,6 millioner kroner. Oslo har allerede Norges dyreste boligmarked, og Ap-byrådet gjør det enda dyrere å bo i byen vår. Eiendomsskatt på bolig har blitt en melkeku for et byråd som ikke evner å prioritereHøyre vil derfor fjerne eiendomsskatten. 

Vil du være med å bidra til å fjerne eiendomsskatten? Meld deg inn i Høyre her.

Siste nyheter