Flere lærere til Osloskolen med Høyre

I revidert nasjonalbudsjett som legges frem tirsdag, sikrer regjeringen finansieringen av den nye lærernormen. Tallene viser at Oslo får finansiert om lag 495 lærere.

Dette er langt flere lærere enn de 384 årsverkene som Oslo kommune mangler for å oppfylle normen. Oslo kommer svært heldig ut av regjeringens satsing.  

Nyheter - Saida Begum. Foto: Oslo kommune/Sturlason

Saida Begum. Foto: Oslo kommune/Sturlason

En gledens dag for Osloskolen

– Dette er en gledens dag for Osloskolen. Takket være at skolepartiet Høyre sitter i regjering, har Osloskolen fått penger til å ansette nesten fem hundre flere lærere høsten 2018. Dette vil styrke den tidlige innsatsen i skolen, og vil bidra til å styrke barnas læring. Mange partier har snakket om at de ønsker flere lærere i skolen, men det er med de borgerlige partiene med Høyre i spissen at vi nå får sikret midlene til den nye lærersatsingen, sier Saida Begum, fraksjonsleder for utdanning i Oslo bystyre.

Regjeringen legger til grunn at man ikke skal måtte flytte lærere mellom skoler, men at lærere må kunne flyttes mellom trinn.

Dette vil si at man ikke trenger å flytte lærere fra de skolene som i dag overoppfyller den nye normen.

De skolene som i dag ligger under normen vil kunne ansette flere lærere.

Viktig at dette følges opp av byrådet

– Nå er det viktig at byrådet følger opp disse øremerkede midlene og ansetter de lærerne som trengs i Osloskolen. Samtidig må ikke Ap, Sv og MDG nå bruke disse midlene som påskudd for å kutte i kommunale bevilgninger, slik vi har sett at de tidligere har gjort med for eksempel den kommunale styrkingstimen og det kommunale lærlingtilskuddet, understreker Saida Begum.

Lærernormen:
  • Den viktigste enkeltfaktoren for å styrke elevenes læring er en god lærer. Regjeringen har helt siden 2015 satset på flere lærere for de yngste elevene i skolen.
  • I 2017 brukte regjeringen og KRF 1,2 mrd. kroner på flere lærere fra 1.- 4. klasse.
  • Til høsten innføres et nasjonalt krav til antall lærere i skolen. Da skal det i gjennomsnitt ikke være mer enn 16 elever per lærer på 1.-4. trinn. For 5.-10. trinn 21 elever per lærer.

Siste nyheter