Flere privatskoler med Høyre?

Høyres mål er at den offentlige skolen skal være så god at ingen velger noe annet på grunn av manglende kvalitet.

Likevel det må finnes et alternativ for foreldre som ønsker å velge noe annet for sine barn. Høyre mener at de som ønsker å gå på privatskole eller friskole skal få lov til å velge det.

I Norge går 98 prosent av elevene i barneskolen i den offentlige skolen. De som ikke går på offentlige skoler, går stort sett i privatskoler med offentlig støtte – også kalt friskoler.

Forskjell på privatskole og friskole:

Friskoler er et alternativ til offentlig skole som får støtte fra staten. Privatskoler får ingen støtte.

Høyre mender det er utdanningstilbudets kvalitet som skal være avgjørende for om en friskole blir godkjent, ikke hvorvidt det tilbyr en alternativ pedagogikk eller bygger på et religiøst grunnlag. I dag aksepteres bare skoler med en «anerkjent pedagogisk retning», religion/etikk, toppidrett og internasjonale skoler.

Høyre har ikke tro på at det vil bli en massiv vandring av elever fra offentlige skoler til friskoler, fordi den offentlige skolen skal være så god at det ikke blir en aktuell problemstilling for elevene. Med andre ord så har Høyre større tro på den offentlige skolen enn det motstandere av friskoler har.

Hovedmålet i Høyres skolepolitikk er at skolen skal gi alle elever muligheten til å lykkes. Derfor bruker vi all vår tid på å snakke om hvordan vi skal gjøre den offentlige skolen enda bedre.

Dersom etableringen av en friskole får vesentlige negative konsekvenser for det offentlige skoletilbudet i kommunen eller fylket, må søknaden om etablering avslås. Dette er en garanti for at det alltid vil være et godt offentlig skoletilbud tilgjengelig for elevene. Det er også viktig å legge til at Høyre ikke vil tillate at friskoler skal kunne ta utbytte.

Les mer om hvordan Høyre vil gjøre skolen enda bedre.

Foto: colourbox.com

Siste nyheter