Flere språk i Osloskolen

Lærer

Bystyrenytt.

Bystyret vedtok med Høyre, Venstre, KrF og SVs stemmer at Osloskolen skal åpne for at det legges mer til rette for undervisning i 2. fremmedspråk. Byrådet bes ta initiativ til en forsøksordning med 2.fremmedspråk fra 5 klasse i Oslo, og det bør legges til rette for et stort språkmangfold.

Oslo er rik på språk og kunnskap, og Høyre mener en forsøksordning bør se på muligheten til å undervise i flere språk enn fransk, tysk og spansk ved enkelte skoler, gjerne i samarbeid med fagmiljøet ved Universitetet.

Høyres Carl Henrik Bastiansen la i sitt innlegg vekt på verdien av at flere elever lærer mer språk, og at dette åpner dører i hele verden både når det gjelder studier og arbeid. Osloskolen består av elever med bakgrunn fra 150 nasjoner, og kommunen har dermed store muligheter for å satse mer på språk.

Utgangspunktet for saken var et forslag fra Rødt om økt satsning på morsmålsundervisning. Høyre, Ap og de andre borgerlige partiene avviste dette forslaget, og viste til at norskopplæring er hovedprioritet 1 i Osloskolen. Oslo kommune gir morsmålsundervisning i tråd med føringer i opplæringsloven, og flertallet ga klar beskjed om at det ikke er aktuelt å bruke mer ressurser på dette.

I Oslo gis de minoritetsspråklige elevene mer undervisning i norsk, fremfor mer morsmålsundervisning. Det er nå et sterkt fokus også i barnehagen på at barn skal lære norsk før skolestart. Dette fordi vi vet at desto raskere elevene lærer norsk, desto bedre er elevenes muligheter for å gjøre det godt i alle fag. Forskning viser at satsing på norskopplæring for elever fra språklige minoriteter gir positive resultater.

 

 

Siste nyheter