Flere sykkelfelt – uten å stenge byen for biltrafikk

For Høyre er det ikke er en motsetning mellom å satse på sykkel og at det fortsatt skal være mulig å bruke bil i Oslo. Foto: colourbox.com

– På 10 år skal det bygges ut 100 km sykkelvei, og for Høyre er det ikke en motsetning mellom å satse på sykkel og at det fortsatt skal være mulig å bruke bil i Oslo, sier Høyres gruppeleder Eirik Lae Solberg.

Bystyret har vedtatt, med støtte fra Høyre, en langsiktig plan for sykkelveinettet i Oslo. Planen er en oppfølging av Sykkelstrategien som ble lagt frem av det Høyre-ledede byrådet i 2015 og er et samarbeid mellom Statens Vegvesen og Oslo kommune.

380 millioner hvert år i 10 år

I planperioden som gjelder fra 2015-2025 skal det bygges ut 100 km med ny sykkelvei. Kostnadene for det er anslått til fem milliarder kroner. Oslo kommunes andel av dette er 3,8 milliarder kroner. 

Nyheter - Eirik Lae Solberg er gruppeleder for Høyres bystyregruppe.

Eirik Lae Solberg er gruppeleder for Høyres bystyregruppe.

I gjennomsnitt utgjør det 380 millioner kroner i året. Dette er 80 millioner kroner mer i året enn det vårt byråd la opp til i økonomiplanen for årene 2016-2019.

Personlig mobilitet

Da Høyre sammen med Venstre og KrF la frem Sykkelstrategien i 2015 ønsket vi å øke andelen sykkelreiser.

Det ønsket vi å gjøre ved å legge til rette for at flere sykler og ved å gjøre det attraktivt, særlig for dem med kortere reiseavstander, å bytte fra bil og kollektivtrafikk til sykkel.

Økt sykkelandel fremmer folkehelsen, er miljøvennlig og reduserer presset på kollektivtrafikken.

– Høyre mener kommunen skal gjøre det enkelt for innbyggerne å ta miljøvennlige valg. Bysykkelordningen, som alle de borgerlige partiene etablerte, er et godt eksempel på tiltak som fremmer mobilitet, sier Lae Solberg.

Sykkel + bil = Oslo

For Høyre er det ikke er en motsetning mellom å satse på sykkel og at det fortsatt skal være mulig å bruke bil i Oslo. Mot dette synet står bystyreflertallet med Ap og MDG i spissen, som ønsker å strupe biltrafikken mest mulig.

Under behandlingen i bystyret la Høyre derfor stor vekt på at utbedringer for syklister i minst mulig grad må gå på bekostning av fremkommeligheten og mobiliteten til andre trafikantgrupper.

Høyre har vært klokkeklar på at man ved opparbeidingen av den enkelte sykkeltrasé må gjøre det man kan for å unngå konflikter med andre trafikantgrupper. Mange i Oslo trenger bilen i hverdagen.

– Høyre mener personlig mobilitet er viktig. Derfor har vi gjennom mange år bygget ut kollektivtilbudet i Oslo. Det er nå flere som velger å reise kollektivt enn med bil til jobben.  Samtidig skal det fortsatt være mulig å bruke bilen for dem som trenger det, mener gruppelederen.

Del av Oslopakke 3

Vedtaket om nye sykkelveier er en del av enigheten om Oslopakke 3, som også finansierer de store kollektivtrafikk- og veiprosjektene som Oslo trenger.

Uten Oslopakke 3 og midler til den nye sykkelplanen ville det heller ikke vært enighet om finansieringen av et nytt signalanlegg for t-banen, Fornebubanen, A-husbanen, ny E18 i Asker og Bærum, miljøtunnel på Røa, Manglerud-tunnelen eller lokk over E6 ved Furuset.

For Høyre har det vært viktig å sikre finansieringen av disse store samferdselsprosjektene.

Les også: Tidenes transportsatsing med Høyre i førersetet

Siste nyheter