Fokuset skal være på elevenes læring

Fokuset skal være på elevenes læring

Etter å ha mistet regjeringsmakten i 2013 konkluderte AP med at det hadde vært feil å overlate skolepolitikken til SV. Nå gjentar historien seg. AP har overlatt ansvaret for skolepolitikken til SV, og flaggskipet i norsk skole ser ut til å styres rett på grunn.

For drøyt 10 år siden ga daværende kunnskapsminister Øystein Djupedal seg selv og partiets skolepolitikk strykkarakter. «SV har nok til tider tatt litt for lett på dette med kunnskap» sa han og innrømmet at det hadde vært feil å ikke stille krav til elevene og konkluderte med at «barna må lære å lese».

Høyre mener skolen er til for elevene og at fokuset skal være på elevenes læring. Derfor hadde vi tre overordnede føringer for alt arbeid i skolen.

  1. Alle skal lærer mer ved at elevenes grunnleggende ferdigheter og kunnskaper i basisfagene norsk engelsk og regning skal styrkes.
  2. Flere elever og lærlinger skal fullføre og bestå videregående opplæring.
  3. Alle skal ha et godt lærings- og arbeidsmiljø, preget av ro og orden.

«SV-skolens» tre overordnede føringer er; 1.Tidligere innsats. 2. Positiv forskjellbehandling. 3. Tillit og handlingsrom. Alle referanser til ro og orden er luket ut av budsjettdokumenter og andre viktige føringer til Osloskolen.

Det er Oslo-skolen som avvikles

Byrådet skryter av å ha «opphevet Høyre-skolens favorisering av teoretiske basisfag» og at de «kutter i mål, rapportering, dokumentasjon og indikatorer».

Osloprøvene som skulle gi kommune oversikt over hvilke skoler som sliter og hvilke som gjør det bra er ikke lengre obligatorisk. Da blir det vanskeligere å sette inn større ressurser på skoler hvor behovet er størst, og å lære av dem som gjør det bra. Skriftlige halvtårsvurderinger er fase ut, og skole/hjem-samarbeidet svekkes. Det er ikke Høyre-skolen som avvikles. Det er Oslo-skolen.

Oslo-skolens største utfordring

Den kanskje største utfordringen vi står overfor i Oslo er allikevel at alt for mange barn snakker for dårlig norsk til å følge undervisningen. I fjor fikk 13.500 elever i Oslo-skolen noe som heter vedtak om særskilt norskopplæring. Når vi vet at det bare er om lag 350 av Oslos litt over 7000 skolestartere som ikke har gått i barnehagen, er det åpenbart at barnehagene har en stor jobb foran seg. Høyre har foreslått at det må stilles krav til barnehagene om å jobbe mer systematisk med å lære 3-5 åringen norsk gjennom å ha en bedre plan for språkstimulerende aktiviteter og lek. Det er tidlig innsats i praksis. Forslaget ble karikert og blankt avvist av venstresiden.

Gang på gang slås det fast at Oslo-skolen er best i landet på å løfte elevene fra det utgangspunktet de har for læring. Nrks politiske kommentator Lars Nehru Sand sa på Politisk kvarter at «Oslo-skolen er det fremste utstillingsvindu for den offentlige administrasjon i Norge». Det er en attest Høyre mener alle ansatte i Oslo-skolen lever godt med. Det ansatte og elever ikke lever godt med er den pågående konflikten mellom politisk ledelse og etaten. Den må byrådslederen snarest sette en stopper for.

Siste nyheter