Forbud mot tigging

Tigging

I deler av landet er det i dag problemer med omfattende tigging. Tiggingen er mer organisert enn tidligere, og kan være aggressiv og skape utrygghet.

Det store antallet utenlandske statsborgere som årlig kommer til Norge for dette formålet alene, har gjort at problemet nå har en helt annen karakter og dimensjon enn tidligere. Politiet har påvist sammenheng mellom omreisende tiggere og utøvelse av kriminalitet. Dette gjelder lovbrudd som lommetyveri, butikktyveri, innbrudd og alvorlige ran. Dette skaper utrygge lokalsamfunn.

I følge Europol kan organiserte tiggergrupper knyttes til menneskehandel. Svake grupper, blant andre barn, utnyttes bevisst til tigging. Politiets tilbakemeldinger tyder på at omfanget er betydelig. Organisert tigging begått av omreisende tiggere var ikke et aktuelt problem i Norge da løsgjengerloven ble opphevet i 2006. Truende tigging er ulovlig i henhold til generelle bestemmelser i straffeloven.

Norge må bidra til å finansiere målrettede tiltak som kan avhjelpe underliggende årsaker til tigging, som nød og fattigdom i tiggernes hjemland. Tigging i Norge ikke skal være løsningen for fattige, verken i Norge eller i andre deler av Europa. Sosiale problemer og fattigdom må løses med sosialpolitiske virkemidler.

Høyre vil:

  • gjeninnføre forbud mot tigging

Foto: colourbox.com

Siste nyheter