Forhandlingene om bompengene er i mål

Gjennom dagens enighet har vi fått til et mer rettferdig system. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Oslopakke 3-forhandlingene om ny fremtidig bompengestruktur i Oslo og Akershus er avsluttet og det er enighet om satser og ny indre bomring. Høyre har lykkes med å holde satsene på et så lavt nivå som mulig.

– Jeg er glad for at Høyre har fått gjennomslag for flere rabattordninger. Det skal fortsatt være mulig å kjøre bil i Oslo når det er nødvendig for å få hverdagen til å gå opp, sier gruppeleder for Høyres bystyregruppe Eirik Lae Solberg.

Vil ikke kreve inn mer enn nødvendig

Høyre har deltatt i forhandlingene for å sikre en bred politisk enighet om finansieringen av de store vei- og kollektivprosjektene i årene fremover.

Samtidig har det hele tiden vært klart at Høyre ikke vil være med på å kreve inn mer bompenger enn strengt tatt nødvendig.

Gjennom dagens enighet har vi fått til et mer rettferdig system, og byrådspartienes tidligere forslag om passeringsavgift på omtrent 80 kroner er forkastet.

I den nye avtalen har Høyre sikret at:

· Bombrikkerabatten dobles fra 10 til 20%

· Pris for bompassering halveres når det innføres innkreving i begge retninger.

· Grunntaksten for bensindrevne personbiler reduseres noe utenom rushtiden.

– Når det først skal kreves inn mer bompenger er det viktig at det nye takstsystemet er mer fleksibelt og rettferdig enn dagens. For Høyre har det også vært viktig å sikre forutsigbarhet for de store samferdselsinvesteringene i Oslo framover, sier Solberg.

 

I avtalen har Høyre også fått gjennomslag for:

· Takstene i den nye indre bomringen blir cirka 25% rimeligere enn i dagens bomring.

· Timesregel gjør det mulig med flere bompasseringer innen en time uten ekstra kostnader.

· Plassering av nye bomstasjoner skal gjennomgås for å hindre at det opprettes bomstasjoner mellom boligstrøk og nærmeste senter med viktige servicefunksjoner.

Ny bomring

I dag passerer halvparten av alle bilreisene som gjennomføres i Oslo og Akershus en bomring. Det skal etableres en ny indre bomring (Ring 2).

Passerer du begge bomringene i Oslo innen en time, betaler du likevel bare for den ene.  

I tillegg kommer nye bomstasjoner på fylkesgrensen mot Akershus (øst og sør) fra 1. mars 2019, slik det lenge har vært mot Bærum. Etter dette vil 75 % av bilreisene passere en bomring.

Inntektene går til å betale for prosjektene i Oslopakke 3-avtalen i årene fremover, som for eksempel Fornebubanen, første byggetrinn av E18, Manglerudtunnelen, t-bane til A-hus, Røatunnel, ny t-banetunnel gjennom sentrum, lokk over E18 på Filipstad og over E6 på Furuset.

Oslopakke 3

Oslopakke 3 er en avtale mellom lokalpolitikere i Oslo og Akershus som sikrer finansiering og rekkefølge av vei- og kollektivprosjekter.

Den lokale enigheten om hva som skal bygges og når det skal bygges, veier tungt når Stortinget skal behandle Nasjonal transportplan.

Penger til vei- og kollektivutbygging kommer fra bompenger og bevilgninger fra staten, Oslo kommune og Akershus fylkeskommune

Gjeldende Oslopakke 3 avtale fra 2016 har en kostnadsramme på 100 milliarder for perioden 2017-2036.

Siste nyheter