Forhåndsstemming er genialt!

Kristin Vinje og Anne-Sofie Morseth

Nesten halvparten under 30 år bruker ikke stemmeretten sin.  Fra mandag 12. august  til 6. september kan du forhåndsstemme.

Nesten halvparten av velgerne under 30 år stemte ikke ved forrige valg.  Mandag avla førstegangsvelger Anne Sofie Morseth og 4. Kandidat Kristin Vinje sin stemme.

– Jeg har valgt å forhåndsstemme av flere grunner. Først og fremst fordi jeg ønsker å øke oppmerksomheten rundt forhåndsstemming. Som stortingskandidat kommer jeg til å være travel de siste dagene før valget. Derfor et det en gyllen mulighet å benytte seg av forhåndsstemming i en ellers hektisk hverdag, sier Kristin Vinje.

Kristin Vinje og Anne-Sofie Morseth valgte å benytte rådhuset for å forhåndsstemme.

– Ettersom jeg har kontorer på Rådhuset var det et naturlig sted å avlegge min stemme, men det det er satt opp valglokaler i hele byen. Hvorfor ikke benytte muligheten i lunsjen eller på vei fra jobb?

I år var det 100 år siden kvinner fikk stemmerett på lik linje med menn. Likevel velger kun én av to jenter i alderen 18-21 år å ikke bruke stemmeretten sin ved forrige valg.

– Det er alt for få unge som velger å bruke stemmeretten sin, og ikke minst unge jenter. Derfor tror jeg det betyr mye å gjøre det enkelt og lett tilgjengelig å kunne stemme. Ikke minst er det viktig å bevisstgjøre hvorfor en bør benytte stemmeretten sin, sier Vinje.

Saken fortsetter under bildet

Forhåndsstemming
Kristin og Anne-Sofie bak hvert sitt forheng.

Vinje påpeker også utfordringen ved at få unge ikke stemmer ved valg.

– Hver eneste stemme er like viktig. Det skal ikke være slik at de eldre sine stemmer skal ha mer makt over framtiden enn de yngre. Derfor er min oppfordring til de yngre å benytte seg av stemmeretten sin, sier Kristin Vinje.

Førstegangsvelger Anne-Sofie Morseth har venner som ikke har stemt ved valg men mener selv at å avgi sin stemme er en selvfølgelighet.

– Det handler ikke om at man må vite alt et hvert parti står for, eller at man kan diskutere politiske standpunkt til den store gullpremien. For meg handler stemming vel så mye om et ansvar enhver har. Valgdeltakelse er punkt én i et velfungerende demokrati, sier Morseth.

Morseth  er svært positiv til forhåndsstemming og valgte som førstegangsvelger å benytte denne muligheten.

– Forhåndsstemming er genialt! Unnskyldningen om at en ikke fikk tid til å stemme faller helt ut. Ikke minst går det jo så fort. Det er jo ingen kø!

Oppfordringen er klar fra de begge; Bruk stemmeretten din!

Del ditt bilde fra forhåndsstemmingen på Instagram #blåstemme

Slik forhåndsstemmer du:

  • Du kan forhåndstemme ved 24 lokaler over hele byen. Finn ditt valglokale.
  • Har du ikke valgkort holder det med gyldig legitimasjon som bankkort med bilde eller førerkort.
  • Du kan forhåndsstemme fra mandag 12. august til 6. september.

 

Siste nyheter