Forslag til nytt bystyreprogram

Bilde forsiden av programforslag

Oslo Høyres programkomité la i dag frem forslag til nytt bystyreprogram for Oslo Høyre for perioden 2023-2027. 

«Et Høyre-styrt Oslo vil sørge for mer mangfold, økt valgfrihet og en liberal, bærekraftig kommune som evner å gjøre mer for dem som trenger det mest. For å lykkes med dette vil Oslo Høyre prioritere klima- og miljøtiltak med stor effekt, mer boligbygging, gode skoler og oppvekstmiljøer, og sørge for stram styring av kommunens økonomi, inkludert de store prosjektene», står det i programforslagets innledning.

Forslaget skal nå behandles i bydelsforeningene og sideforeningene som har fått frist til 20. oktober 2022 med å fremme endringsforslag.

Endelig bystyreprogram vil bli vedtatt av Oslo Høyres representantskap lørdag 19. november 2022.

Les forslaget til nytt bystyreprogram her

Programkomiteen har bestått av:
Merete Agerbak-Jensen (leder)
Ellen Christine Christiansen (nestleder)
Saida Begum
Egil Dahl
Emma Tveit Erlandsen (t.o.m. juli 2022), Elisabeth Tangen (fra juli 2022)
Ola Peter Krohn Gjessing
Haakon Gløersen
Hilde Helland
Jon Anders Henriksen
Jan Johansen
Mehmet Kaan Inan
Ingelin Kristin Nord
Anne Haabeth Rygg
Jon Ole Bjørklund Whist
Lars-Jørgen Kihlberg Olsen (rådgiver)

 

Siste nyheter