Førsteutkast til kommunevalgprogram 2015

Oslo Rådhus

Programkomiteen la på representantskapet 1. september frem førsteutkast til kommunevalgprogram for perioden 2015-2019.

Førsteutkastet kan du lese her: førsteutkast_28_august_2014

Det er også blitt laget to Youtube-diskusjoner og diskusjonsnotater om barne- og familiepolitikk og om miljøpolitikk. Diskusjonsnotatene finner du her: barnehagenotat og miljønotat , og under kan du se videoene.

Video om barne- og familepolitikk: Oslo Høyre – Fremtidens barnehagepolitikk?

Video om miljøpolitikk: Oslo Høyre – Oslos fremtidige miljøpolitkk?

Programkomiteen vil svært gjerne møte dere i bydelsforeningene for å presentere førsteutkastet og for å ta imot innspill. Har din bydelsforening lyst på besøk fra en av programkomiteens medlemmer så sender du en e-post til enten [email protected] eller [email protected]. Har du allerede nå konkrete forslag til endringer eller nye ideer sender du dette til [email protected]. Endringsforslag må være presist beskrevet med linjenummer.

Frister for den videre programprosessen er som følger:

12.oktober: Frist for å komme med innspill til førsteutkast til program.
1. november: Frist for programkomiteen å komme med forslag til innstilling til program, basert på de innspill som er kommet inn.
November 2014: Bydelsforeningenes årsmøter hvor foreningenes innspill til innstilling til program vedtas.
23.-24.januar 2015: Årsmøte i Oslo Høyre, hvor endelig program vedtas av Oslo Høyres representantskap.

 

Siste nyheter