Krig i CIVITA-frokost

Krig på CIVITA-frokost

«Forsvar er en av statens virkelige kjerneoppgaver» presiserte forsvarsminister Ine Marie Eriksen på ukens CIVITA frokost. Så det er det ikke aktuelt å konkurranseutsatte. Derfor ønsket hun og faktisk forventer en debatt om forsvaret.

Tekst og foto: Hans Magnus Borge

Flere trusler oppå hverandre

Det som er utfordringen nå er at flere trusselbilder ligger oppå hverandre. Og mange er uklare. Sånn sett greiere i 60-årene. Da skulle vi stoppe russerne ved Bardufoss lenge nok til at NATO – les amerikanerne – kom oss til unnsetning (ref. anm.)

Russland

Men Russland seiler opp som en trussel. Ikke med en massiv invasjon som utløser artikkel 5 i NATO-konvensjonen. Men de kan gjøre enkeltaksjoner mot norske interesser i nord. Svalbard for eksempel. Derfor kan vi ikke regne med lange varslingstider.

Nye U-båter

På materiellsiden er det nå mer eller mindre bestemt at Ula- klasse undervannsbåter ikke skal levetids-forlenges men erstattes av nye fra 2025. Da får de holde til 2060. Ula-klassen var operative fra 1989.
Undervannsbåter er faktisk et relativt «billig» våpen selv om «billig» kanskje ikke er det man tenker på når det gjelder våpen. Forsvarsministeren pekte på at fremtidens våpensystemer blir dyrere og dyrere. Men også mere effektive. Utfordringen er at våre potensielle fiender også får mere effektive våpensystemer.

Hva trenger vi egentlig

Professor Øyvind Østerud pekte på dilemmaet at vi ikke vet hva som trenges. Ingen vet hva slags trussel vi kan bli utsatt for. Han nevnte spesielt Svalbard-sonen.
Han minnet også på at det er liten vilje til å øke budsjettene når vi ikke er i krise. Sånn sett var det greiere under den kalde krigen.
Han pekte på at det i Norge er en høy terskel mot militarisering av politiet. Her repliserte forsvarsministeren at det allerede foregår en betydelig samtrening mellom politi og forsvar.

 

Vi kjøper materiell vi ikke har råd til å bruke

General Sverre Diesen hadde tatt av seg gullstjernene og iført seg forskerens uniform – ola-bukser og genser. I tråd med at han nå arbeider i

FFI. Men hans synspunkter hadde ikke forandret seg. Hans hovedbudskap er at vi kjøper materiell som vi ikke kan holde operativt. Han mente for eksempel at vi skulle ha kjøpt 4 istedenfor 5 fregatter. I praksis hadde vi hatt like mange operative – nemlig 1.

Budsjettene må følge anskaffelsene

Hans hovedbudskap var at budsjettene må følge anskaffelsene. Det gjør de ikke i dag. Han slo også til lyd for at vi må ha felles våpensystemer med våre allierte. Da kan vi for eksempel ha felles opplæring, simulatorer etc. For selv om vi reduserer antall fly, er grunnkostnadene de samme. «selv om vi halverer antall fly, kan vi ikke halvere lengden på rullebane.!» Generalen er en mester i spissformuleringer.

Siste nyheter