Frekk retorikk

Oslo rådhus. Foto: www.colourbox.com

I gårsdagens debatt i bystyret om kommersielle sykehjem sa SVs Ivar Johansen «Det er dumping av lønn- og arbeidsvilkår som sørger for Norlandia Care Groups driftsresultat i fjor på 272 millioner». Dette er feil.

Norlandia har tarriffavtale og de tilbyr pensjonsordning tilsvarende det 1,2 millioner norske arbeidstagere i privat sektor har, i eksempelvis Posten, NRK og andre statsbedrifter.  Det er nokså drøyt å kalle det dumping.

Jeg siterer Johansen videre: «De 3 største velferdsprofitørene tok i fjor ut 1,5 milliard i profitt.» Det kan hende selskapene hadde et overskudd på 1,5 milliard, men når han sier «ta ut» viser han at han ikke har kunnskap om hva han snakker om. Man tar ikke ut profitt, han tenker vel på utbytte kanskje, men da er svaret null!

Uredelig
Videre sa Johansen «Registrering i skatteparadiser er ikke ukjent i denne bransjen.»

Dette er rett og slett uredelig. Ivar Johansen har ikke noe grunnlag for å insinuere, og ikke noe grunnlag for å ta dette opp. De fire sykehjemsbedriftene i Oslo er alle Norske AS, to eid av Svenske AB, ikke akkurat skatteparadiser.

Både byråden fra SV og Ivar Johansen driver med halvsannheter, insinuasjoner og direkte feil informasjon.

Det skal vi ettergå, de skal ikke slippe unna med frekk retorikk.

Siste nyheter