Friluftsopplevelser i storbyen også i fremtiden

Friluftsopplevelser i storbyen også i fremtiden

Oslo er byen som ligger mellom marka og fjorden. Disse områdene definerer ikke bare byen geografisk, men er noe av det vi virkelig liker med å bo i Oslo. Vi nordmenn liker å ferdes i naturen, og det har i grunnen forandret seg lite over de siste 20 årene.

Nyheter - Eirik Lae Solberg. Foto: CF-Wesenberg

Eirik Lae Solberg. Foto: CF-Wesenberg

På tross av at mange liker å kritisere oss som bor i sentrale strøk, så viser det seg altså at folk trives og vil bo i byene. Med en sterk befolkningsvekst, blir det trangere om plassen. Da er det ekstra viktig å sikre friluftslivets områder for fremtiden. Friluftsliv er gratis. Du kan bare ta på deg et par sko, og gå ut. Det er den enkleste form for naturopplevelse, å gå seg en tur i skogen. Idrett og ulike typer arrangerte aktiviteter bruker vi politikere mye midler på å bygge anlegg for. Friluftslivet krever langt mindre, og er virkelig allemannseie. SSB sin siste levekårsundersøkelse viser at hele 8 av 10 har vært på en kortere fottur i skogen eller på fjellet det siste året.

Byens grønne parker, fjorden, elvene og marka er rekreasjonsområder som er viktige for byen vår. For å verne de viktigste områdene må vi sikre at de er i aktiv bruk. Marka er flittig brukt av mange. Fjordbyen har gjort sjøen tilgjengelig for innbyggerne, og havnepromenaden er blitt et populært område for store og små.

Frivillige gjør en stor jobb

Mange frivillige organisasjoner gjør viktig arbeid for at vi alle kan ha flotte friluftsopplevelser i byen vår. Oslo og Omland friluftsråd (OOF) og Oslofjorden Friluftsråd (OF) gir kommunen viktige innspill i dette arbeidet. Skiforeningen og Dnt Oslo gjør en kjempejobb for å få folk ut på tur.

Nyheter - Saida Begum. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen

Saida Begum. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen

Men også mange offentlige og private båtforeninger, idrettsforeninger og turlag, gjør en stor innsats for friluftsopplevelsene vi alle har i Oslo. Høyre er opptatt av at det skal være enkelt å gjennomføre arrangementer i marka, uten å måtte søke om kommunal tillatelse. Vi må heller tilrettelegge for frivilligheten og at folk kommer seg ut, enn å skape et stort byråkrati.

Friluftsliv på øyene og i Oslofjorden

Også fjorden byr på friluftsopplever i Oslo, og her har Høyres utvikling av Fjordbyen virkelig åpnet store nye områder. Levekårsundersøkelsen til SSB viser at 6 av 10 har badet i salt – eller ferskvann, 4 av 10 har vært på tur med motorbåt eller seilbåt det siste året. Øyene i Oslofjorden byr på flotte friluftsopplevelser, og etter flyttingen av rutebåten til Rådhuskaia, er tilkomsten lettere enn før. Når vi nå legger et vann- og avløpsnett på øyene, vil gjøre det hyggeligere å besøke dem. Og her legger ikke minst båtforeningene ned en stor innsats for å få anleggene på plass, både med penger og med dugnad.

Et inkluderende og mangfoldig båtmiljø, der kunnskap deles, og hjelp gjerne gis fra erfarne til mindre erfarne, er også en stor del av friluftslivet i Oslo. Småbåtutvalgets undersøkelse viste at de fleste bruker båten til dagsturer og ettermiddagsturer, og fisketurer. Folk bruker båten sin aller mest i juli, men vi ser også at mange strekker sesongen ut over høsten. Båtfolket svarer i undersøkelsen at det som er viktigst med båtlivet, er frihetsfølelsen, naturopplevelsen og friluftslivet. Tilretteleggingen med en enkel brygge på Håøya, som eies av Oslo kommune, jobbet vi for i mange år, og det er gledelig å se hvor mye den er brukt av båtfolk som ønsker å tilbringe tid på denne spennende øya. På spørsmål om hvordan man tror at fritidsbåtlivet generelt påvirker folkehelsen svarer 84,4 % at dette er positivt, gjennom folks naturopplevelser.

Friluftslivet fremover

Ungdom har i tidligere undersøkelser vist mindre interesse for det tradisjonelle friluftslivet, men vi ser at alpint og løssnø-kjøring trekker flere unge til naturen. Det gjør det viktig at vi også fremover tilrettelegger for alpinanleggene i byen vår, som utviklingen av Grefsenkleiva, og åpning av stolheis til Tryvann.

I årene fremover vil vi jobbe for å få på plass flere båthavner – på Akershusstranda, Filipstad og på Sørenga. Vi vil ha kaiplass på Sukkerbiten, og tilrettelegge for bybåter – etter samme modell som bysyklene. Vi har lagt til rette for flotte områder etter åpningen av byens elver. Å gjenåpne Akerselva fra Vaterland til Oslo S, vil gi en spennende ny ferdselsåre, og koble sammen Akerselva med Fjordbyen. Høyre vil også legge til rette for flere grøntområder langs Alnaelva.

For å bedre tilretteleggingen i marka, vil vi videreutvikle det gode nettverket av tur- og gangstier fra fjorden til marka. Vi vil også jobbe for bedre turskilting. En etterlengtet sykkelvei fra Groruddalen gjennom Lillomarka til Movann, som byrådet har lagt på is, skal vi få på plass. Vi vil også innføre friluftsporter, begrensede aktivitetsområder ved inngangen til Marka, som på Markas premisser inviterer til trening og aktivitet.

Marka, fjorden og elvene som binder dette sammen, er en avgjørende viktig del av Oslo. Høyre vil sikre at områdene også i årene som kommer, skal bidra til naturopplevelser og fine stunder for folk i byen. Vi ønsker deg en riktig god friluftsdag, og håper du får deg en tur ut!

Eirik Lae Solberg, byrådslederkandidat Oslo Høyre
Saida Begum, ordførerkandidat Oslo Høyre

Siste nyheter