Fritt skolevalg er det mest rettferdige for elevene

Fritt skolevalg er det mest rettferdige for elevene

Fritt skolevalg. Eller karakterbasert opptak. Det viktigste er ikke hva man kaller det, men at elevene selv får mulighet til å bestemme hvilken skole de kan søke seg til.

Høyre deler venstresidens oppfatning av at det er mange elever som har store utfordringer. Karakterer blir derfor ikke alltid helt rettferdig for alle, og som på grunn av det kanskje ikke har like muligheter til å velge skole selv når de kommer på videregående skole.

Problemet er imidlertid ikke inntaksordningen i seg selv, men hvordan man løfter elevene som sliter tidlig i skoleløpet. Det handler om språk, det handler om tilrettelagt undervisning, og det handler om å følge opp de elevene som har høyt fravær. Dette plikter vi å gi disse elevene.

Ifølge SV tjener dagens inntaksmodell kun den femtedelen som har gode nok karakterer til å komme inn på den skolen de selv har lyst til. Det er et hypotetisk tall som ikke sier noe om den faktiske situasjonen i Osloskolen. For det vi vet er at 63 prosent av elevene i fjor kom inn på både skolen og studieprogrammet de hadde søkt seg til. Vi har spurt byrådet om hvor mange elever som ikke kom inn på noen av sine ønsker. Svaret var 2,8 prosent. Dagens modell er kanskje ikke perfekt, men den faktiske situasjonen forteller meg at det store flertallet kommer inn på sitt førstevalg eller en av skolene de har søkt seg til.

Derfor blir jeg dypt bekymret når jeg leser programmet til SV. Der står det at man skal innføre en annen inntaksordning enn fritt skolevalg. I disse dager er det et kommunalt utvalg som simulerer alternative inntaksmodeller til fritt skolevalg. Flere av modellene som er lansert betyr at elevene ikke lenger får bestemme hvilken skole de kan søke seg til, men at de får tildelt skole etter loddtrekning og hvilket kjønn, alder og postnummer elevene har. Byrådet vurderer dermed et loddtrekningssystem som er grunnleggende urettferdig, og som frarøver elever muligheten til å forme sin egen fremtid. Ved å skrote fritt skolevalg svekkes også mangfoldet i Osloskolen.

Høyre mener at det ikke skal være flaks og tilfeldigheter som avgjør hvilke muligheter ungdommene i byen vår får senere i livet. Derfor mener vi at vi i fremtiden kan bygge nye skoler nærmere sentrum slik at geografi ikke blir en faktor når elevene skal velge skole. Høyre ønsker også å etablere flere profilskoler med en spesiell faglig retning innenfor realfag, idrett, språk, kunst og kultur. Vi vil opprette flere yrkesfaglige linjer som samarbeider tett med nærings- og arbeidslivet. I tillegg må vi sørge for å gi mer ressurser til de skolene som har få søkere slik at skolene kan ta strategiske grep for å styrke det faglige og sosiale tilbudet ved skolen.

Høyre har høye ambisjoner på vegne av alle elever i Osloskolen. Alle elever har et uutnyttet potensial og kan nå sine drømmer og mål hvis de får den rette undervisningen. Derfor må vi snakke om hvordan vi skal løfte de elevene som vi vet har mindre sjanse til å fullføre og bestå videregående, heller enn å tenke at elevene er brikker vi som politikere kan omrokere for å oppnå en idealskole.

Siste nyheter