Frogner Bydelsutvalg protester på nedleggelser av stoppesteder

Tekst og foto: Hans Magnus Borge

Frogner Bydelsutvalg protesterer på nedleggelse av holdeplasser

RUTER har bestemt at flere holdeplasser skal legges ned. Det er en del av deres såkallte «Kraftfulle fremkommelighetstiltak» Les mere her.  I Frogner Bydel gjelder det Slottsparken og Welhavens gate Noen av disse nedleggelsene har avfødt til dels sterke protester.

Normalt behandles ikke slike saker politisk i Bystyret og bydelsutvalg. Men siden RUTER hadde hevdet at Frogner Bydelsutvalg hadde behandlet og godkjent disse nedleggelsene fant Arbeidsutvalget det nødvendig å behandle det.

Ikke behandlet i Bydelsutvalget

Først og fremst har Bydelsutvalget ikke behandlet denne saken. Og slettes ikke akseptert nedleggelsene. Tvert imot finner Bydelsutvalget at disse nedleggelsene er uakseptable. Slottsparken stoppested ligger i egen trace så forsinkelsene vil være minimale. Dessuten betjener stoppestedet mange boliger og arbeidsplasser  inklusive Ruseløkka skole. Welhavens gate betjener også mange boliger og arbeidsplasser – sier Bydelsutvalgets Arbeidsutvalg i sitt vedtak. De peker også på at trikken er lokaltransport – ikke langtransport. Kort vei til holdeplass er derfor viktig.

Midt i ferien

Vi stusser over at en såpass omfattende plan blir publisert i ferietiden(8. juli) . Dette er da også grunnen til at Arbeidsutvalget fant det riktig å behandle den der på delegert myndighet. Neste møte i Bydelsutvalget er først i september. Da ville det være vanskelig kanskje umulig å reversere beslutningen.

Her finner du vedtaket i Arbeidsutvalget Frogner BU om nedleggelse av holdeplasser

Siste nyheter